Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2604
Z toho za letošní rok:290
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#40675Odstoupeni od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.03.2020, před 2 měsíci

Vlastimil Teplý

Znění stížnosti

Dobrý den,
Žádám okamžíté odstoupení od smlouvy.Stržení a následné vymáháni částky 2247kč,službu již nevyužívám ani dále nechci využivat.Muj profil na seznamece žádám ihned vymazat.
Děkuji
Vlastimil Teplý


Produkt

Seznamka BE2 singles 50


Požadované řešení

Okamžité vymazání a zrušení profilu na seznamce


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2020 09:50, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.3.2020 15:14, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Vlastimil Teplý

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.3.2020 16:31, před 2 měsíci

Nová zpráva od této podvodné seznamky,která od lidi vyláká měsíční poplatek a pak jim záhy strhne 2247kč ,poslézé přijde výhružný ,email plus pokuta cca 2250 kč. A jejich reakce je zaplatíte a my Vám zrušíme profil. Takže o žádném dalším poplatku jsem nevěděl souhlasil jsem jen se vstupním poplatkem 149kč,nic víc.
Banka mi 2247kc vrátila ,mám novou kartu,takže nic dalšího si nestrhnou a už se vztekají a vyhrožují. Ostatní,kteří se také nechají ojebat jejich všeobecnýma podmínka doporučuji hned to samé,zajít do banky a a stornovat kartu.
Věc už řesí advokát a předávám ČOI.Zvažuji trestní oznámení na PČR..

Vlastimil Teplý

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 13:41, před 2 měsíci

Spotřebiteli děkujeme za vyjádření a vzhledem k jeho znění stížnost uzavíráme.