Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:213
Z toho za letošní rok:105
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

38%
62%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#40704Poplatek sdrazby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.03.2020, před rokem

Markéta Hudlerová

Znění stížnosti

Dobrý den,

Píši kvůli prosbě o prominutí poplatku za registraci. Prohlíželi jsme si s babičkou rrality a přehodilo nás to na vaši stránku kde byla vyžadována registrace. Tu jsem provedla, nikde jsem neviděla žádné oznámení, že by následující služba měla být zpoplatněna, už vůbec jakou finanční částkou. V případě že bych byla informována že je služba placená tak bych se neregistrovala protože já o žádnou nemovitost zájem nemám. Bohužel nemám finanční prostředky na nemovitost ani na tento velký poplatek a proto ae omlouvám ale nemám prostředky na to, abych si mohla takový poplatek dovolit. Pokud vím ani jsem nedostala žádné informace a informace mi přišly až ted na email po mém telefonátu na vaši ústřednu že bych ráda zrušila tu registraci... Vyhověno mi nebylo a pouze přišel mail s nějakými informaceni o nemovitosti o kterou nemám zájem.
Žádám vás tedy, prosím, o prominutí poplatku a zrušení zrušení mé registrace. Pokud bych v budoucnu chtela využít vaše služby, alespoň už bych si poplatku byla vědoma. Ale nyní jsem si vědoma nebyla a nikde jsem upozornění nevidela.
Děkuji


Produkt

neopravneny poplatek kvuli jeho neviditelnosti


Požadované řešení

Prosim o prominutí poplatku v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2020 18:56, před rokem

Spotřebitele předně upozorňujeme, že níže uvedené vyjádření k jeho stížnosti se vztahuje na situaci, kdy k registraci došlo před 26. 2. 2020. Pokud došlo k registraci až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen. Dodáváme však, že pro účely jasného informování by dle našeho názoru bylo vhodnější ještě uvádět částku, kterou je nutné zaplatit rovnou, či ji aspoň v ceníku odlišit od ostatních. Připojujeme také varování Exekutorské komory ČR: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2683-exekutorska-komora-varuje-ceskym-internetem-se-siri-podvodne-drazby?w=. Tolik k upozornění na změněný přístup společnosti ve věci ‚způsobu informování spotřebitele o cenách‘. Na dalších řádcích již uvádíme vyjádření ke stížnosti samotné.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Společnost má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. Podání podnětu k šetření je možné zde: https://www.coi.cz/podatelna/

Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, není na něj upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí, o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Pokud se spotřebitel domnívá, že by popsaným jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu (nebo jeho pokusu), je možné obrátit se na Policii ČR.

Reakce společnosti

Publikováno
8.4.2020 20:16, před rokem

Dobrý den, informace o poplatku je již zvýrazněna v samotné realitní inzerci, v emailové komunikaci která předchází samotné registraci je klient opakovaně upozorněn na to, že naše služby poskytujeme našim klientům na základě našich Aukčních podmínek, ceník je uveřejněn v hlavním menu v horní části webu, v dolním menu webu, dále je ceník uveřejněn přímo u smluvní dokumentace, ale co je nejdůležitější popis služby a cena služby je uveřejněna v před smluvní dokumentaci a v samotné kořenové smlouvě. Každý klient je před provedením registrace jasně a zřetelně informován, že souhlasí s Aukčními podmínkami a toto potvrzuje registrací. Informace o aukčních podmínkách a ceníku jsme v rámci realitní inzerce, emailové komunikace a webu s-drazby.cz napočítali celkem 15x , už opravdu nevíme, jak spotřebitel chce upozornit na poplatek. Nezlobte se, ale tvrzení, že spotřebitel nebyl informován o poplatku se nám jeví jako velmi nepravděpodobné. Níže naše vzájemná komunikace v čase:

Friday, November 29, 2019 8:20 PM.....Vaše žádost o více informací
Saturday, November 30, 2019 10:03 AM....naše informace o službách a Aukčních podmínkách, celkem 2x zmíněno
Saturday, November 30, 2019 10:31 AM....odeslání dražební vyhlášky a znaleckého posudku
Tuesday, March 24, 2020 12:41 PM...…….vysvětlení našeho nároku na registrační poplatek
Tuesday, March 24, 2020 5:41 PM...……...opakované zaslání všech dokumentů na Vaši telefonickou žádost.

I nadále chcete tvrdit, že k Vám žádný z výše uvedených emailů nedorazil ? Není to podobné tvrzení jako že jste o poplatku nevěděla ? Každý ať si odpoví sám...….


Markéta Hudlerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.4.2020 20:39, před rokem

Dobrý den, dokud mi nepřišla faktura tak jsem o poplatku opravdu nevěděla, stejně jako lidé predemnou. Nyní již sice máte nejspíš dobře vše zvýrazněné ale listopadu minulý rok tomu tak nebylo a ja při registraci NEMELA O POPLATKU TUŠENÍ a to je bohužel fakt který se nemění... Emaily co mi chodily jsem myslela že jsou nějaká reklama na reality a považovala jsem je za spam. Opravdu jsem si nebyla poplatku vědoma a volala jsem na Vaši linku aby odhlásili emaily které mi chodí, slečna slibila že vyřídí. Nestalo se a až do té chvíle kdy jsem se pohrabala v emailech v koši jsem zpětně zjistila že mi přišla jakási faktura. Poté jsem našla pořad na černých ovcich, kde jsem se dozvěděla že opravdu v době kdy k mé registraci došlo, nebylo na skutečnost zpoplatnění řádně upozorněno. Proto vás znovu prosím, o zrušení mého účtu a zrušení poplatku. Opravdu na takovou službu nemám finance a účet bych si nezaložila ani kdyby byl zpoplatněn jakoukoliv jinou částkou... Apeluji tedy na vás aby jsme mi, prosím, poplatek zrušili i s mým účtem,neboť vědoma jsem si zpoplatneni nebyla.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2020 18:48, před rokem

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby mohla na žádost spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.4.2020 00:07, před rokem

Dobrý den paní Hudlerová, společnost prověřila Vaše telefonáty na info linku a vzhledem k Vaší slušné formě komunikace a s přihlédnutím k Vaší situaci berte výzvu na úhradu poplatku za bezpředmětnou. Vaší žádosti o prominutí poplatku bylo vyhověno ve 100%. Mějte se dobře.


Markéta Hudlerová

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.4.2020 08:48, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Sdrazby potrebovaly nahlednout so situace a po zhodnocení mi bylo vyhověno. Velice děkuji. S jednáním firmy jsem nyní spokojená a nebudu je považovat za podvodnou firmu jak bylo někde zmíněno. A pevně věřím že již udělali vystraznou tabulku pri registraci o poplatku. :) děkuji.