Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2697
Z toho za letošní rok:386
Stále v řešení:89
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 500 stížnostech.

#40731Stržení peněz z účtu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 měsíců 2 dny 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.03.2020, před 6 měsíci

Jana Jencikova

Znění stížnosti

25.3.2020

Dobrý den
Žádám okamžité smazání mého profilu na be2 a to i mé osobní údaje a data.
A žádám vrácení peněz částku 2224kc, které mi byly ztrženy z mého účtu.
Je to neoprávněné ztržení, jelikož žádné číslo účtu jsem be2 nedávala!!!
Jak je to možné,dovolit si ztrhnout nějakou částku,bez mého souhlasu.
Dekuji Jenčíková J.


Požadované řešení

Smazání mého profilu na be2 a to i všechny mé data
a vrácení peněz, které mi byly ztrženy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 15:14, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
26.3.2020 02:24, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Jana Jencikova

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.3.2020 23:27, před 6 měsíci

Dobrý den
Podívala jsem se do nevyžádané pošty,ale žádná smlouva tam není a nikam jsem moje číslo účtu nezadávala a proto trvám na tom,aby mi byla vrácena částka, která mi byla stržena.
Děkuji Jenčíková J. 26.3.2020

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2020 12:20, před 6 měsíci

Pokud chce spotřebitelka získat peníze zpátky, doporučujeme obrátit se na banku a zažádat o tzv. chargeback (reklamace karetní transakce). V praxi se to totiž ukazuje jako nejefektivnější prostředek. Je ale nutné počítat s tím, že společnost bude platbu poté stále požadovat.

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby provedla sama vrácení peněz a věc se tak vyřešila rychle a jednoduše.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.