Společnost


Aurora Ignite Devine & Co s.r.o. - vevio.cz

Počet nahlášených stížností:440
Z toho za letošní rok:193
Stále v řešení:47
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#40757Nedodání zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2020, před 7 dny

Petr Soukup

Znění stížnosti

Dobrý den 21.10.2019 jsem si přes internet objednal na stránce vevio.cz mop.Zboží jsem zaplatil předem na jejich účet.Doručení zboží bylo 5-40 dní. Ani po čekací lhůtě mi mop nedodali. Posílal jsem dotaz, jak to vypadá s mou zásilkou.Bylo mi odepsáno,že zboží ztratila přepravní služba a že při zaslání mého čísla účtu mi pošlou peníze zpět. Po vyplnění reklamačního formuláře již neproběhla žádná komunikace. Do dnešního dne nebyla reklamace vyřízena a obchod již nekomunikuje.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 08:09, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.