Společnost


UrbanTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#40758Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2020, před 7 dny

Eva Hocková

Znění stížnosti

Zboží objednáno a ihned zaplaceno 2.12.2019. Dne 23.1.2020 jsem se dotazovala, kde je problém a zaslala potvrzení o zaplacení z 2.12., bylo mi odpovězeno:Vaší objednávku evidujeme jako nezaplacenou z důvodu pozdního zaplacení.Vaši platbu zkontrolujeme a následně zboží odešleme.Čekala jsem a 29.2. tedy téměř 3 měsíce po zaplacení jsem vznesla další dotaz, kde je problém, ihned mi přišla tato zpráva:platba byla dohledána! Vaše objednávka se již zpracovává a bude Vám následující den odeslána.Dne 24.3. mi již došla trpělivost a napsala další mail s prosbou o vrácení peněz a vysvětlení, kde je vlastně chyba.Přišla tato odpověď:Dobrý den,odeslanou objednávku již bohužel není možné zrušit.S pozdravem,Petra Veselá,Zákaznická podpora. Chtěla jsem tedy volat a zeptat se telefonicky, když maily jsou takto strohé a zjistila, že na stránkách žádné číslo není, pouze adresa, na kterou jsem psala již 4x. Brala bych vše a počkala, kdyby mi vysvětlili v čem je problém, ale zaplaceno od 2.12.2019, dnes kdy píši je 26.3.,přesně 116 dní...Objednán byly drobné dárky k Vánocům pro školní děti.


Produkt

Náramky přátelství 11 kusů za 396 Kč, platba kartou,


Požadované řešení

Vrácení peněz či rychlé doručení zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 08:45, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.