Společnost


KIM Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#40761Problémová reklamace,chybějící dokumenty,nekomunikace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2020, před 7 dny

Tomáš Koch

Znění stížnosti

U společnosti jsem si zakoupil hodinky Samsung Gear S3 Frontier.Po sedmi měsících nešli,reklamoval jsem.Reklamace nebyla uznána pro flek na displeji a kovové špony v hodinkách.I přes ochranu IP68. Takže mi prodali vadný kus. Dále mi neposlali fakturu, reklamační protokol,kontakt na servis a návrh ceny placené opravy. Poslali jen foto a servisní protokol bez razítka a podpisu. Po urgenci chybějících dokumentů po e-mailu už 14 dní nekomunikují (chci mít v ruce nějaký důkaz)


Produkt

Samsung Gear S3 Frontier SM-R760 Black


Požadované řešení

1. Zaslat chybějící dokumenty
2. Záruční opravu, Výměnu kusu, Slevu na zboží,
Odstoupení od smlouvy.
3. Začít komunikovat,aby jsme se dobrali
řešení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 09:32, před 7 dny

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reklamoval-li spotřebitel zboží, prodávající je povinen mu vydat písemné potvrzení mimo jiné o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Dozor nad dodržováním uvedených povinností stanovených v § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku, pokud o to spotřebitel požádá. Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k zaslání dokladu o zaplacení písemně za využití poštovních služeb.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.