Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:34
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#40764Odeslání do 24 hodin

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2020, před 7 dny

Roman Karáčoň

Znění stížnosti

Dobrý den, psal jsem na Světomat.cz dopředu s tím, jaký je termín dodání. Bylo mi odepsáno, že garantují odeslání do 24 hodin. Objednal jsem zboží ve středu 18.3.2020. Hned druhý den mail, že přijali platbu a zboží je na cestě ke mě. Uběhl týden a nic mi nepřišlo, pouze opět ten samý mail o přijaté platbě. Pokud mi čech a česky odepíše, že garantuje odeslání do 24 hodin, tak přepokládam, že to pošle z České republiky. Nikoliv to, že zboží poletí přes celý svět a budu na to čekat měsíc. Toto je evidentní klamání zákazníka, slovíčkaření a nefér jednání. Tohoto překupníka už nikdy!


Produkt

luxusní maska na obličej


Požadované řešení

Dodání zboží okamžitě nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 10:17, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Spotřebitel může zaslat podnět České obchodní inspekci, která celou věc prošetří a v případě, že zjistí, že došlo k pochybení prodejce či klamání zákazníka dle § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uloží prodejci pokutu.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.