Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:385
Z toho za letošní rok:73
Stále v řešení:49
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 70 stížnostech.

#40770Nedodání zaplacených respirátorů, objednaných 12.3.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2020, před 7 dny

Simona Svatošová

Znění stížnosti

Objednala jsem zboží- 2 respirátory 11.3., přijala potvrzení o objednávce 12.3., obratem zaplatila částku 498,-Kč. Dále jsem dostala informaci e-mailem, že respirátory nejsou k dispozici. Napsala jsem již 2x do tzv. tiketu, že žádám o navrácení peněz. Od té doby se nikdo neozval. Telefonicky se nelze dovolat. velké zklamání!!!


Produkt

Nanovlákenná maska (rouška) - Český dodavatel L, ID: 263611 Dodání Dodání obvykle do 2 pracovních dnů od odeslání Celkový součet 498 Kč


Požadované řešení

Předpokládám vrácení peněz, pokud e-shop není schopen zboží v daném termínu dodat


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 10:25, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2020 16:26, včera

Vaše objednávka byla stornována prosíme o zaslání čísla účtu, kam částku vrátíme.

Děkujeme


Hezký den přeje
Kateřina K..
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.