Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:108
Z toho za letošní rok:35
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#40809Nedodane zbozi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2020, před 2 měsíci

Lenka Hewitt

Znění stížnosti

Dne 23.3.2020 byl objednan kryt na na telefon za 198,- (nezletila dcera si na nej nastradala )a udelali bankovni prevod -firme iCell.cz - poslala jsme email firma bohuzel nekomunikuje a telefon jsme zkouseli take ,ale cislo nexistuje viz nize posilam email - ktery jsme obdrzeli .Velice mrzi ze vydelavani na detech
Opravdu je to neeticke


Objednávka na iCell.cz
Vážený zákazníku,
Vaši objednávku jsme v pořádku přijali.

Kód objednávky: 1019010801
Datum: 23.3.2020

Celkovou částku zašlete na náš účet s těmito údaji:

Číslo účtu: 1771430011/3030
Variabilní symbol platby: 1019010801

Pro platby z banky mimo ČR použijte prosím IBAN a SWIFT:

CZ2130300000001771430011

AIRACZPP

Poplatky za SEPA (zahraniční) platbu hradí vždy zákazník.

QR kód

Obsah objednávky
Kód Položka Mn. Cena za kus Cena
34228 Gelové (silikonové) pouzdro pro Huawei Y6 (2019) - modré světlé 1 149 Kč 149 Kč
Česká Pošta - Obyčejné psaní 1 49 Kč 49 Kč
Převodem 1 0 Kč 0 Kč


CENA CELKEM: 198 Kč
Zaokrouhlení: 0 Kč

Fakturační údaje
Jméno: Anezka Rachel Hewitt
Ulice: 9.kvetna 293
Město: Chrast u Plzne
PSČ: 33003
Stát: Česká republika
Email: anezkahewitt18@gmail.com
Telefon: +420722115960
Poznámka:
Doručovací údaje

S přátelskými pozdravy,
iCell.cz
email: info@icell.cz


Produkt

34228 Gelové (silikonové) pouzdro pro Huawei Y6 (2019) - modré


Požadované řešení

Vraceni penez na ucet .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2020 10:10, před 2 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (viz úprava domněnky doby dojití v § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (viz § 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2020 21:51, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.