Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#40814Strhnutí poplatku bez mého vědomí

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2020, před 2 měsíci

Marie Sieberová

Znění stížnosti

Dne 26. 02. 2020 jsem se zaregistrovala na seznamce be2. Přihlásila jsem se k PREMIUM členství v domnění, že v tu chvíli zaplacená částka (tuším 149 Kč), je nejenže finální, ale také, že pokud bych měla platit něco dalšího, budu pochopitelně informována, ne-li dotazována. Seznamku jsem poměrně záhy přestala navštěvovat a dále její služby nijak nevyužívala. Doslova jsem i na svou registraci a PREMIUM členství zapomněla.

Dne 27.03. 2020 jsem si náhodou všimla stržené částky na svém účtě ve výši 2 247 Kč, což mě překvapilo. Nejsem si absolutně vědoma, že bych na další samovolné strhávání peněz z částky byla upozorněna. Ani ve chvíli přihlášení PREMIUM, ani například pár dní před tzv. prodloužením členství.

Okamžitě jsem volala do své banky, jestli nelze zrušit odeslání platby, že jsem o tom netušila a chci to vzít zpátky. Bylo mi řečeno, že nejsem první, kdo jim se stejným problémem volá. Že jediné, co mi mohou nabídnout, je blokace karty, ale mohu potom nedodržet smlouvu a dostat se do exekučního řízení se společností be2. Kartu jsem se rozhodla raději neblokovat.

Napsala jsem na zakaznický servis be2 nejprve první e-mail:
"Všimla jsem si, že mi na mém účtě zmizelo 2.247 Kč za můj účet Premium na Be2. Nejsem si vědoma, že bych k tomu dala pokyn. Nevím, za co to bylo. Na Be2 jsem měsíc nebyla ani přihlášena. Jsem v šoku, že mi byla odečtena takováto částka za nic. Ráda bych ji dostala nazpět a účet na Be2 následně deaktivovala - tedy úplně zrušila nejen premium členství, ale celý profil komplet, prosím. Dočetla jsem se, že před deaktivací profilu mám kontaktovat zákaznický servis, proto píšu takto. Prosím o neprodlené zrušení."

Posléze jsem si na internetu dohledala silně negativní zkušenosti jiných uživatelů, to mě vyděsilo. A poslala jsem tedy vzápětí druhý e-mail, ve kterém jsem připojila přílohou také vyplněný formulář – odstoupení od uzavřené smlouvy. Formulář jsem si stáhla podle vzoru, který jsem našla přímo připravený od be2.

Bojím se, že nezvládnu laicky vyřešit odstoupení od smlouvy - že přehlédnu nebo jsem již přehlédla nějakou právní náležitost, jelikož se v tom příliš nevyznám. Anebo že mi společnost be2 vůbec na e-maily nezareaguje a strhne mi další částku z účtu.


Produkt

PREMIUM členství 1. měsíc


Požadované řešení

Chci co nejdříve odstoupit od smlouvy o PREMIUM členství a současně s tím deaktivovat můj účet na be2. Dále se domnívám, že by bylo správné vrácení i již strhnuté částky 2 247 Kč nazpět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2020 10:01, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Z důvodu předběžné opatrnosti spotřebiteli doporučujeme také oslovit jeho banku s případnou žádostí o zablokování karty.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2020 16:08, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Marie Sieberová

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.3.2020 21:21, před měsícem

Děkuji za reakce. Mezitím mi z be2 napsali e-mail, viz níže:

"Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Je nám velice líto, ale Vaše žádost o odstoupení od smlouvy nebyla zaslána v rámci ustanovené 14-ti denní lhůty.

Uvědomujeme si však, že si již nepřejete služeb svého VIP/Prémiového členství po vypršení uhrazeného období využívat a tímto Vám potvrzujeme, že prodloužení Vašeho hrazeného členství bylo již zrušené.

Vaše VIP/Prémiové členství vyprší k datu: 27/06/2020 a z Vaší strany již nebudou požadované žádné další poplatky.

Pokud si želáte definitivně smazat Váš účet, napište nám, prosím, požadavek obratem na tuto adresu.

Vezměte ovšem na vědomí, že pokud smažeme Váš účet, nebude již možné ho nadále využívat."

Beru to tudíž jako vyřízenou záležitost. Požádala jsem je obratem o deaktivaci účtu. Na be2 se nyní nemohu přihlásit, takže zřejmě k deaktivaci skutečně došlo. A věřím, že přijali můj formulář o odstoupení od smlouvy. Nejsem si vůbec jistá, zda mám právo vyžadovat peníze stržené bez mého vědomí nazpět, jsem ochotna je oželet v rámci mé neobezřetnosti. Budu fandit www.neferoveseznamky.cz, aby se do budoucna podařilo zamezit dalším podobným nemorálním praktikám a nenaletěli další lidé. Děkuji, že se tomu věnujete.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.