Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#40856Zamítnutí reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.03.2020, před měsícem

Romana Svobodová

Znění stížnosti

Dobrý den 6.10.2019 jsmee zakoupili dětskou obuv kozačky za
cenu 799Kc.Již po 3 měsících byly boty prošlapány tak, že v pod-
rážce byly díry až do duté části obuvy.Takže dítě mělo mokré nohy,
protože voda se dostala do prostoru podrážky.
Boty jsme chtěly vyhodit i když stály tolik peněz.Po telefon. rozho-
voru s prodejnou Bati na Václavském náměstí v Praze 1,jsem boty odnesla 2.3.2020 k reklamaci na prodejnu Bata v Praze 9,Černý most.
23.3.2020 mi přišla SMS, že reklamaci neuznávají a boty mám v zavřené prodejně na Črném moste.

Děkuji za pomoc při řesení reklamace


Produkt

Dětská obuv kozačky ,lepená, koženka č. 10324 2919630 280 cena 799-Kč


Požadované řešení

Vrátit peníze,protože po této zkušenosti už nebudu nakupovat
v prodejnách Bata.Museli jsme zakoupit nové boty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2020 16:53, před měsícem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.