Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#40899Doručené respirátory z e-shopu Allhere.cz se neshodují s objednávkou č. 222423637

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.03.2020, před 3 měsíci

Jana Škvárová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 20.3.2020 jsem neuváženě v e-shou Allhere.cz objednala a zaplatila 1ks respirátor Ecospark 84Z FFP2 za 399,-Kč a 1ks respirátor EcoWheel N95 za 379,-Kč.Po urgování mi 27.3. přišly 2ks jiných,slabých,obou stejných respirátorů v obálce bez faktury, ceny,pouze přiložen tištěný leták(v nabídce e-shopu nejsou).Po kontaktování e-shopu,že respirátory nesouhlasí s moji objednávkou, mi pracovnice sdělila, že se asi kolegyně spletla a ujišťovala mě, že jsou stejné jako jsem objednala,což není pravda.Na mé dotazy o zaslání ceny neobjednaných respirátorů, které mi byly doručeny, nereagovali.Pouze zaslali původní fakturu na 849,-Kč. Žádného řešení jsem se ze strany obchodu nedočkala.Na mé upozornění,že to budu řešit s příslušnými orgány, nereagovali. Ale 27.3. a 29.3. na e-shopu snížili ceny respirátorů cca o 100,-Kč - zřejmě obavy z nařízení vlády? Pokoušela jsem se kontaktovat ČOI, ale maily na podatelna@coi.cz a praha@coi.cz se mi vrací jako nedoručitelné.Ráda bych dostala zboží, za které jsem zaplatila a vědět cenu respirátorů, které mi byly chybně zaslané.
Prosím o radu a pomoc.
S přáním všeho dobrého a pevného zdraví
Jana Škvárová


Požadované řešení

Požaduji doručení správných respirátorů dle mé zaplacené objednávky č.222423637 ze dne 20.3.2020 za 847,-. (chybně zaslané originál zabalené, neporušené vrátím)
Případně vrátit na můj účet rozdíl v ceně.
Cenu a typ chybně zaslaných respirátorů jsem se od e-shopu nedozvěděla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2020 13:07, před 3 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat v tomto případě dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu. Tyto nároky je nutné uplatnit v reklamačním řízení.

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. (Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.) Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelovi peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Ohledně chybějících údajů o ceně uvádíme, že prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitel může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 16:16, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.