Společnost


UNI HOBBY, a.s.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#40982Stav objednávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.04.2020, před rokem

Kateřina Honová

Znění stížnosti

Čtyřikrát voláno na linku informací z toho mě třikrát nepříjemná paní přepojila na hluchou linku i když jsem jí stále opakovala, že linka je hluchá, poté paní snědla asi vtipnou kaši a přepojila mě na vrátnici s tím, že tam určitě můj dotaz na stav objednávky se mnou vyřeší. To samé zkoušel přítel a byl taky více než dvakrát přepojen na hluchou linku. Objednávka byla uskutečněna 3.3. s tím, že dodací lhůta je 3-4 týdny. Od té doby nepřišel jediný email o vyexpedování nebo stavu objednávky. Objednávka byla již zaplacena na počátku a zboží nikde, nic se o něm neví, pro nás jako zákazníka je samozřejmě tato situace velmi znepokojivá a už teď víme že u Uni hobby si nikdy více už nic neobjednáme s tímto přístupem.


Produkt

Zárubně dveří, objednání na pobočku v Pardubicích


Požadované řešení

Doručit zaplacené zboží v dané dodací lhůtě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2020 21:40, před rokem

Prodávající je povinen dodat zboží v čase ujednaném ve smlouvě. Pokud tak neučiní, porušil svou smluvní povinnost a v takovém případě odpovídá za škodu, která by spotřebitelce vznikla v důsledku prodlení prodávajícího. Žádá-li však spotřebitelka náhradu škody, musí prokázat, že jí škoda vznikla, a že existuje příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Pokud by prodávající ve sjednané, ani přiměřené dodatečné době zboží nedodal, může spotřebitelka rovněž využít práva od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
24.4.2020 09:58, před rokem

Hezký den,

bohužel v nouzovém stavu, který probíhá v nezaviněném opatření spojené s koronavirem, došlo k prodlení u dodavatele
s vyjádřením na 4-6 týdnů. Samozřejmě nás neomlouvá, kdy mělo dojít ke kontaktu zákazníka o této skutečnosti.
Při změně směny si zaměstnanci tuto informaci nepředali.
22.4. zboží došlo na sklad, zákazník kontaktován, ale proběhlo storno zákazníkem a budou peníze vráceny zpět.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2020 19:32, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2020 20:40, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.