Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#40998Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 17 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.04.2020, před rokem

Miloš Dostál

Znění stížnosti

Dne 5.10.2019 jsem v prodejně HERVIS Jihlava zakoupil zlevněnou sportovní značkovou obuv NIKE za 727,- Kč. Po čtyřech a půl měsících běžného občasného nošení se látka na vnitřní straně pat obou bot prodřela. Z tohoto důvodu jsem obuv 28.2.2020 na prodejně kde jsem ji zakoupil osobně reklamoval. Dne 2.3.2020 mi přišla SMS, že reklamace byla vyřízena. 6.2.2020 jsem se při vyřizování reklamace na prodejně dověděl, že reklamace nebyla uznána. S neuznáním reklamace nesouhlasím. Posouzení reklamované obuvi jsem neobdržel od nezávislého znalce, ale od zástupce prodejny. Značková obuv by podle mého názoru měla vydržet déle než čtyři a půl měsíce běžného občasného nošení.


Produkt

NIKE T-LITE XI 1/19 (účtenka) 1/20 (reklamace), č. zboží 1653878


Požadované řešení

Chtěl bych zboží vyměnit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2020 15:49, před rokem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
9.4.2020 13:19, před rokem

Dobrý den,

za zboží, které kupujeme od různých dodavatelů, neseme plnou zodpovědnost. Náš personál je pravidelně školen v oblasti konstrukce obuvi a rozpoznávání poškození/vad obuvi. Ve Vašem případě zástupce prodejny zhodnotil, že se nejedná o materiálovou ani konstrukční vadu a reklamaci ze zákonných důvodů zamítnul.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2020 11:10, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miloš Dostál

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.5.2020 19:49, před rokem

Žádám zástupce prodejny HERVIS, který moji reklamaci zamítl, o zveřejnění protokolu, včetně metodiky a přístrojů které použil ke zjištění tloušťky a složení poškozeného materiálu na vnitřní straně reklamované obuvi. Děkuji.
Dostál

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2020 13:18, před rokem

Dobrý den,

naši zaměstnanci nejsou znalci v oboru, ale prochází školením. Veškeré technické parametry předmětné obuvi by byly zhodnoceny soudním znalcem.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý

Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00


Miloš Dostál

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.5.2020 15:50, před rokem

Ve svém prvním vyjádření uvádíte, že reklamovanou obuv hodnotil zástupce prodejny. V posledním vyjádření uvádíte, že ji hodnotil soudní znalec. Při reklamaci jsem ale žádný posudek od soudního znalce neobdržel. Obdržel jsem pouze posudek od zástupce prodejny. Prosím proto o zveřejnění nebo zaslání Vámi uvedeného posudku od soudního znalce. Děkuji.
Dostál

Reakce společnosti

Publikováno
14.5.2020 18:49, před rokem

Dobrý den,

ne, v předchozí zprávě Vás informuji, že pokud BY BYLY zhodnoceny soudním znalcem, tak bychom měli výsledek technických parametrů, které buď potvrdí nebo vyvrátí naše rozhodnutí, tedy posouzení vedoucím prodejny nebo jeho zástupcem. Naši zaměstnanci jsou školeni pro posuzování vad, poškození obuvi, nejsou soudními znalci.

Žádat znalecký posudek u každé reklamace není možné. Vyžadujeme ho jen jako revizní posudek.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý

Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2020 09:03, před rokem

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miloš Dostál

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.6.2020 20:00, před rokem

Omlouvám se, ve Vaší odpovědi jsem přehlédl slůvko by ve druhé větě. Jak jsem již uvedl výše, domnívám se, že bez odpovídajícího posouzení není nikdo schopen pouhým pohledem určit, že se nejedná o výrobní nebo materiálovou vadu a zamítnout z tohoto důvodu reklamaci jako neoprávněnou. Myslím, že nemá význam v naší komunikaci dále pokračovat a rád bych ji ukončil.
Dostál

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 16:10, před 3 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.