Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41016Nedoručení balíčku včas

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.04.2020, před 4 lety

Alice Tauer

Znění stížnosti

Balíček objednán na mall.cz s připlacením na doručení 31.3. službou In-time. Od In-time přišel email, že balíček byl rozdělen na dvě zásilky jedna s doručením 30.3. a druhá 1.4., už v tuto chvíli nedodržení termínu, ale když by první přišel o den dřív tak OK. Nicméně 3é.3. čekám na SMS a nic, 1.4. čekám n SMS a nic, nevydržím volám jak na In-Time tak na mall.cz. Mall to moc neovlivní, ale na In- time mi v 10 hodin sdělili, že stále nakládají a ať si počkám do 11 a když nic nepřijde ať zavolám znovu. Samozřejmě zpráva žádnám, volám tedy a operátorka se sice omlouvá, ale slibuje, že 2.4. zásilka dorazí. Proces se opakuje v 10 hodin nevydržím opět volám na In-Time opět stejná písnička, že ještě nakládají a ať počkám do půl 12. Datum tedy 4x změněn balík stále nikde nemluvě o tom, že nikdo není nic schopný vyřešit. Alespoň mall.cz se zachoval férově a řekl, že máme nárok na vrácení peněz za službu. nicméně přes In-time už nikdy v současné době objednané balíky přes českou poštu došly včas, některé i dřív.


Požadované řešení

S objednávkovou službou mám situaci vyřešenou. Bohužel nevím jak upozornit jinak na jednání služby In-Time, u které jak jsem se mohla přesvědčit není má zkušenost jediná.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2020 15:57, před 4 lety

Pokud nebyla doručovací služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Co se týká náhrady škody, dle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 10:32, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.