Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#41033Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.04.2020, před 3 měsíci

Karel Šutera

Znění stížnosti

21.3.2020 jsem si u vás objednal zboží.
Peníze jsem převedl na vámi určený účet a do dnešního dne 2.4.2020
nemám od vás žádnou informaci ani zboží.
Dcerka měla narozeniny a měl to být dárek.Objednal bych jí nový,ale
zboží už je zaplacené a ona na něj čeká.


Produkt

Hoverboard standard bílá (1564) 1429,-kč číslo objednávky 140824007


Požadované řešení

Prosím o informaci o mém zboží,kdy bude doručeno,popřípadě vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2020 15:16, před 3 měsíci

Po odeslání objednávky je prodávající povinen zaslat spotřebitelovi potvrzení jejího obdržení společně se zněním obchodních podmínek v elektronické podobě. Jedná se o povinnost podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli zakotvenou v ustanovení § 1827 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2020 11:54, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.