Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#41043Vymáhání dluhu za nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 měsíců 28 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.04.2020, před 6 měsíci

Mari Mašková

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 3.12.2019 jsem po telefonické dohodě souhlasila s dodáním holících náhradních hlavic pouze za cenu poštovného a balného 149,-- Kč, s termínem do 3 týdnů. Do dnešního dne jsem neobdržela žádný produkt, ale pouze upomínku od firmy MYLANO AG za 208,-- Kč včetně penále. Odeslala jsem doporučený dopis na odstoupení od smlouvy a zároveň vymazání mých údajů u firmy. Odpověď žádná.
Místo toho mi byl zaslán dopis od firmy Alektum group na uhrazení dluhu pro firmu MYLANO AG tentokráte již v částce 571,-- Kč. Zaslala jsem společnosti Alektum group doporučený dopis s tím, že jsem vypověděla smlouvu u společnosti MYLANO AG z důvodu nedodání zboží a smazání mých údajů z databáze společnosti. Místo reakce mi ale přišla sms zpráva, že mám do společnosti zavolat. Ani na jednom z čísel to nikdo nezvedal.


Produkt

Nedodání produktu


Požadované řešení

Storno celého případu u firmy MYLANO AG a také storno u společnosti Alektum group, finanční náhradu za doporučený dopis společnosti MYLANO AG nepožaduji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2020 09:42, před 6 měsíci

Společnost Westerfield Int. AG od srpna 2017 využívá pro prodej rovněž společnost Mylando AG, CH-130.3.016.592-8, se sídlem Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko. Společnost Mylando AG sice uvádí následující adresu: Mylando AG, PO Box 66, 1620 AB Hoorn, Nizozemsko, ovšem požadavek po spotřebitelích, aby doručovali do ciziny, je nepřiměřený. Odstoupení od smlouvy (popřípadě výpověď smlouvy) může spotřebitel zaslat doporučeně s dodejkou na adresu Mylando AG / Westerfield Int. AG., P.O.Box 18, Praha 2, 120 00.

Doporučujeme spotřebiteli kontaktovat neprodleně společnost Westerfield Int. AG, nejlépe doporučeně s dodejkou na níže uvedené adrese a upozornit společnost na to, že spotřebiteli nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinen částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

Spotřebitel má právo od smlouvy sjednané na dálku (typicky přes internet či po telefonu) odstoupit bez udání důvodu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů toto právo náleží i před převzetím zboží, proto doporučujeme v takovém případě bez zbytečného odkladu zaslat odstoupení od kupní smlouvy v písemné prokazatelné podobě. Doručením odstoupení se smlouva zruší a pak již není povinen spotřebitel zboží přebírat. Odstoupení doporučujeme zaslat písemně (doporučeně a s dodejkou) na adresu Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, a to bez zbytečného odkladu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitelka jistá tím, že závazek byl ukončen bez toho, aniž by vznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy Alektum, s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitelky vůči společnosti, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2020 14:43, před 6 měsíci

Chybí číslo případu, aby bylo možné se k případu vyjádřit.

Alektum, s.r.o.


Mari Mašková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.4.2020 16:29, před 6 měsíci

zde je číslo případu :277786

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2020 16:43, před 6 měsíci

Vymáhání bylo ze strany inkasní agentury ukončeno.

Alektum, s.r.o.


Mari Mašková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.4.2020 16:46, před 6 měsíci

Děkuji.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.