Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:482
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#4108Nedodržení podmínek sjednaných při prodloužení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2014, před 5 lety

Lucie Skoumalová

Znění stížnosti

Jednání společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a jeho operátorů,
při kterém se společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dopouští poškozování spotřebitelů.

Dochází k okrádání zákazníků společností T-Mobile.

Měl jsem studentský paušál, až sem jej nemohl využívat byl mi nabídnut Kredit 300 HIT, ze kterého jsem provolal 50-100 Kč, tzn. zbývající měsíční kredit se načítal. Při prodlužování smlouvy jsem se speciálně ptal, zda když neprovolám kredit a budu chtít skončit s paušálem a přejít na kredit, zda mi zbývající kredit převedou na kredit. Bylo mi garantováno, že ano!

Momentálně mám na svém čísle nevyčerpaný kredit 2924,55 Kč, což vzhledem k výši měsíční platby 213 Kč vč. DPH není malá částka.

Dle vyjádření operátora je kredit nepřevoditelný (samozřejmě je mi jasné, že to není z důvodu technické nemožnosti, možné by to bylo, jen neochota a dobrá kalkulace ze strany T-Mobile, díky které si dobře spočítali, že je lepší nedělat nic a donutit tak zákazníky, aby platili za služby znovu).

Opakovaně jsem žádal od převodu SIMkarty na dobíjecí systém o převod kreditu, tzn. nedošlo by k výše uvedenému neumožnění vyčerpání služby, za kterou jsem si poctivě v dobré víře zaplatil. Operátor mi odmítá kredit převést.

Jako spotřebitel se cítím být velmi poškozen, tím, že bych o naspořený kredit přišel.


Produkt

Kredit 300 HIT


Požadované řešení

Převedení nevyčerpaného kreditu 2924,55 Kč na moji dobíjecí simkartu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2014 14:42, před 5 lety

Prodloužení smlouvy by se mělo dít za stejných podmínek, pokud není stanoveno jinak. Spotřebitel by v tuto chvíli měl prokázat ujištění společnosti týkající se převedení kreditu.
V tuto dobu také dochází k jednostranným změnám tarifu ze strany operátorů. Jedná-li se o změnu ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Zákon dále neřeší vzájemné vypořádání mezi účastníky smlouvy, není zde tedy dán přímý nárok na vrácení peněz ze zákona. Nicméně v této souvislosti je vhodné zdůraznit, že změna se děje z vůle poskytovatele služby a vhodná forma kompenzace by odpovídala zásadě poctivosti, která mimo jiné vyjadřuje tezi, že v obchodních vztazích žádná ze stran nesmí při prosazování svých zájmů zneužít práv, která jí na základě zákona vznikla.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2014 20:13, před 5 lety

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory nemohou být tedy řešeny prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.


Lucie Skoumalová

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.12.2014 20:41, před 5 lety

Hodnocení: