Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:337
Z toho za letošní rok:263
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#41156Nedodání roušek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2020, před 4 měsíci

Petra Bohdalová

Znění stížnosti

19.3.2020 jsem objednala a zaplatila roušky v ceně 918,- Kč.
Byla vystavena faktura datum doručení 10 až 40 dní.
Zboží stále nepřišlo. Jsou to podvodníci.


Požadované řešení

Požadované řešení - vrátit peníze.
Případně podat trestní oznámení pro podvod.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2020 10:51, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2020 11:51, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 07:53, před 3 měsíci

Spotřebitelka doplnila stížnost o následující vyjádření.

Dne 7.4.2020 jsem si zde stezovala na nedodani rousek, ktere jsem objednala a zaplatila 19.3.2020.
Dnes 19.5. jsem objednane rousky obdrzela. Dekuji za dodani, ale jsem poucena, ze si jiz vice u teto spolecnosti nic objednavat nebudu.