Společnost


A JE TO, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41204Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2020, před rokem

Daniel Večeř

Znění stížnosti

U společnosti jsem objednal přes e-shop dvě RC autíčka SUPER BUGGY SY-3 a dvě náhradní baterie. Nákup proběhl bez problémů, dobírku jsem zaplatil kartou v částce 6.118,- Kč. Po rozbalení prvního autíčka jsem zjistil, že je ulomené zadní kolo, které je uloženo na kovové hřídeli. Když jsem telefonicky kontaktoval prodejce, sdělil mi, že se jim to ještě nikdy nestalo a že potřebují fotodokumentaci k posouzení reklamace. Toto vše proběhlo hladce, autíčko jsem vyfotil ( nebylo ještě vybalené ) a zaslal k posouzení. Do dvou dnů jsem měl nové.Ještě musím zdůraznit, že krabice byly nepoškozené, takže zavinění třetí strany je vyloučeno.
Druhé autíčko jsme provozovali přibližně dvě hodiny v běžném terénu u rodinného domu na zahradě v trávě. Po této době se nám ulomilo zadní kolečko, a lom hřídele byl stejný jako u předešlého autíčka, které už s touto závadou přišlo nevybalené. Vše jsem nafotil a poslal prodejci. Tentokrát jsem už neuspěl a paní, která mi na email odpovídala sdělila, že jsem ho používal ve špinavém terénu. Sice jsem strojař, ale k posouzení závady stačí určitě laický pohled a je jasné, že materiál použitý na zadní hnací osu je slušně řečeno nedostačující. Další komunikace byla ve stejném duchu, "vše je kvůli špíně". Paní, která odpovídá na reklamační emaily jistě nemá představu jak tyto stroje vlastně fungují.
A vrchol všeho bylo to, že jsme se synem otevřeli náhradní autíčko, které přišlo po reklamaci prvního a po čtyřech minutách jízdy upadlo zadní kolo.
Opět jsem psal prodejci a ten mi odpověděl, že to není možné, že musíme někam narážet. Opět domněnka prodejce.... Jak mám dětem vysvětlit, že po pár minutách autíčko nefunguje, a že je nepojízdné?
Tímto vás prosím o posouzení situace a pevně věřím, že tyto firmy z našeho trhu brzo zmizí.
Daniel Večeř


Produkt

SUPER BUGGY SY-3


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2020 19:31, před rokem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2020 16:32, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.