Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:349
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41221Opakovaná výzva k úhradě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.04.2020, před rokem

Marek Veselý

Znění stížnosti

Dobrý den, asi před dvěma měsíci jsem platil na vámi uvedený účet vysokou částku ve výši 98,32 Euro, tuto částku jsem zaplatil, ikdyž vůbec nevím za co bylo, nejsem si vědomi, že jsem nějak spolupracoval s vaší firmou. Když jsem platit tuto částku, tak jsem žádal o zrušení účtu, ikdyž mi nebylo dokázáno, že nějaký účet vůbec mám. A dneska mi přišla další výzva k uhrazení stejné částky se stejnými platebními příkazy. Co to má prosím vás znamenat? Doufám, že se to vyřeší.


Produkt

Při požádání můžu předložit výpis z účtu o potvrzení platby, nebo emaily které mi od vás přišli.


Požadované řešení

Zrušení účtu bez jakéhokoliv doplacení, už takhle jsem vám zaplatil 98,32 Euro a nevím za co.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2020 10:43, před rokem

Doporučujeme spotřebiteli smlouvu vypovědět. To lze učinit v písemné formě a zaslat na adresu sídla společnosti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland), a to doporučeně a s dodejkou, neboť díky tomu bude mít spotřebitel pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Ve výpovědi je třeba uvést své celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci ve službě a uživatelské jméno. Dále výslovně uvést, že v souladu s článkem 5 obchodních podmínek smlouvu spotřebitel vypovídá.

Výpověď je třeba zaslat ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. (Bude tedy třeba zjistit, kdy byla smlouva uzavřena a po jakých obdobích se obnovuje). Okamžikem doručení se výpověď stane automaticky účinnou a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení peněžních prostředků, které by byly od okamžiku výpovědi smlouvy společností neoprávněně vyúčtovány.

Pro úplnost dále uvádíme, že bez exekučního titulu dané inkasní agentury nemohou dluh vymáhat. Mohou pouze na spotřebitele "tlačit" skrze dané dopisy/e-maily. Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.5.2020 21:36, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.