Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#41246pokuta 2000,-

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
10.04.2020, před rokem

Karin Hynečková

Znění stížnosti

Dobrý den,obdržela jsem pokutu za to že jsem uzavřela se společností Centrální výběrová řízení a.s. Přihlášku k výběrovému řízení. Nějaký papír jsem s pane m Londou podepsala,ale nebyl vyplněný a pan Londa tvrdil,že se jedná o nezávazné porovnání cen energií,ktzeré mi zašle na email a zjistí jaké jsou podmínky u mé stávající společnosti ecentre.23.5.2019 mi přišel email:Bc. Karin Hynečková specifikace_OM_012145
Zobrazit podrobnosti
Od:
londa.cvr@seznam.cz Komu: ‌Datum:23.5. 2019 21:53
Přílohy:Bc. Karin Hynečková specifikace_OM_012145.pdf (114 kB)
V příloze kopie o jednom listu,odepisovala jsem panu Londovi,že chci odstoupit od Plné moci a že nechci nic uzavírat a energie již od prosince 2019 řeší manžel,tudíž ani nejsem již odběratelem a mám platit nějakou nesmyslnou pokutu 2000,- kč,když ani nevím za co. Opravdu jsem naposledy někomu otevřela dveře mého domu a díky takovým šmejdům jako jste vy se poctiví živnostníci nikdy neuživí. Hnus a hanba,napíšu všude,aby nikoho od vaší společnosti nepouštěli přes práh.


Produkt

podepsaná přihláška, která je neplatná


Požadované řešení

Nechci platit žádnou pokutu a žádám o vysvětlení,chování jejich zaměstnance pana Londy???? Uvádí lidi v omyl,že jde o bezplatné a nezávazné porovnání cen a nakonec se dozvím,že jsem porušila nějaké podmínky,které ani nemám.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2020 10:38, před rokem

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Co se týče případné smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 12:21, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.