Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:157
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#41305Sponge

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 9 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2020, před 9 měsíci

Antonín Mrázek

Znění stížnosti

Kladno 12.4.2020

Obracím se na vás s žádostí o posouzení a rady ohledně mého nákupu.
Dne 24.7.2019 jsem zakoupil v kladenské prodejně Datart kolo Sponge s příplatkem za prodlouženou záruku na dva roky. Kolo bylo zakoupeno, abych ho jako jednasedmdesátiletý důchodce používal na krátkou vzdálenost mezi bydlištěm a garáží.
První problémy se objevily, když jsem opakovaně dohušťoval kolo a tudíž jsem se rozhodl dát ho do servisu, aby mi vyměnili duši. Hned v prvním servisu kol jsem byl informován, že u tohoto typu výrobku servis nezajišťují, a když jsem se zeptal, který servis v Kladně zajišťuje, tak mi bylo sděleno, že žádný. Ne zrovna příjemné sdělení, když uvedený výrobek nelze dát do autorizovaného servisu. Přesto se mi podařilo, jednoho majitele servisu přemluvit. Sice se zdráhal, že s výměnou duší u těchto kol má špatné zkušenosti, ale nakonec výměnu duše zajistil. Při převzetí kola jsem byl informován, že se jedná o velmi nekvalitní výrobek. Nevím, zda to bylo tímto servisem, ale následně jsem zjistil, že zadní kolo přibržďuje. Poznal jsem to při stoupání do kopce, kdy kolo nezabíralo jako dříve. Proto jsem se rozhodl využít reklamace. Když jsem kolo přebíral, upozorňoval jsem, že neexistuje autorizovaný servis pro tato kola. Jedním ze zaměstnanců mi bylo sdělena adresa jednoho servisu kol v Kladně.
Na tento servis jsem se obrátil, po pozdějších následných marných pokusech s nahuštěním pneumatiky kola. Při nahušťování pneumatiky dochází k vyboulení a velmi těžko se mi podařilo rovnoměrně nahustit pneumatiku. Následně, když na kolo nasednete, tak i když pneumatika vypadá, že je v pořádku, dochází během krátké doby k vyboulení pneumatiky, kolo začne nadskakovat a je nepojízdné. Těchto pokusů jsem provedl nesčetně a po projížďce před domem jsem se vždy vracel s kolem v ruce. Při poslední projížďce před domem mi praskla duše. Rozhodl jsem se požádat o opravu servis, který mi doporučila prodejna.
Když jsem si kolo vyzvedával, byla jejich informace velmi překvapivá. Vysvětlili mi, že kola, která jsou zde použita se dávají na kočárky pro malé děti. Tam se ale nepočítá s velkou zátěží a váha je rozložena na čtyři kola. Nedostatkem je chybějící vrub na ráfku, kde by se dala duše zachytit. Výměna duše je proto stála neúměrně delší dobu než je výměna duše u běžného kola. Sdělili mi, abych jim to kolo příště nevozil a také, že jízda na něm je z tohoto důvodu velmi nebezpečná. A mimo jiné mi řekli, že obě kola se neprotáčí, tak jak by měla.
Rozhodl jsem se pro reklamaci. Po třetí reklamaci jsem kolo nepřebíral a žádal jsem o odstoupení od kupní smlouvy. Po zamítnutí jsem kolo převzal. Ale když jsem se rozhodl kolo zprovoznit a nafouknout pneumatiky, tak jsem zjistil, že zadní kolo má zaražený ventilek do ráfku, který nejde vytáhnout do obvyklé polohy, ale že na něj ani nemohu nasadit hustilku, protože trčí proti vnitřku kola a ne do strany. Připomínám, že se mi po každé reklamaci vracelo sedlo s propíchnutým potahem jako by schválně, neboť bylo vždy zabaleno zvlášť a uloženo v krabici s kolem a tudíž s ním nemohlo být manipulováno. Taktéž nebylo možné sedlo v prodejně nasadit, protože trubka, na kterou se nasazuje sedlo, byla zatažena. Musel přijít prodavač s kleštěmi a trubku roztáhnout.
Jsem v situaci, kdy si nevím rady. Kolo nechci nikomu prodávat, protože si myslím, že je neprodejné. Nemám odvahu přemlouvat další servis a žádám vás proto o posouzení celé záležitosti a případně rady, jak mám postupovat. Především si myslím, že kdybych byl prodejnou informován, že pro uvedený výrobek neexistuje autorizovaný servis, pravděpodobně bych si jej nekoupil. Výhledově je zřejmé, že nelze ani dokoupit součástky. Stejně tak považuji za klamnou informaci uvedené zatížení do výše 110 kg, pokud jsou použita nevhodná kola, jak mne informoval servis. Pro informaci, já vážím 90 kg. Předem děkuji za odpověď.
A.Mrázek (adresa viz referenční údaje)


Produkt

DISSG0005 Ebike Sponge City černý, 633632021923sg005


Požadované řešení

Jakákoliv poměrná finanční úhrada nebo jiné zboží, ale ne Sponge


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2020 16:45, před 9 měsíci

V popsaném případě by se mohlo jednat o nesplnění jakosti při převzetí, konkrétně o to, že se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, což je v rozporu s § 2161 odst. 1 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti (např. uvedená nosnost kola), může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace (např. prokáže, že kolo není vhodné k jízdě s deklarovanou zátěží). Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, lze jeho cenu oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2020 14:13, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.