Společnost


Jan Alt

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41320Nedodané zaplacené zboží - www.prevence2020.cz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2020, před 3 měsíci

Ivana Foltýnová

Znění stížnosti

Dne 12.3.2020 jsem si objednala zboží ve výše uvedeném e-shopu.
Přijetí objednávky potvrdili e-mailem, poté jsem zaplatila na jejich
účet částku 2.250,-Kč(mám potvrzení z banky).Od té doby jsem neobdržela zboží ani žádnou další komunikaci a telefonicky není
možné se spojit(plný záznamník).Dne 15.3.jsem poslala žádost
o odstoupení od kupní smlouvy a od té doby několik žádostí
o vrácení peněz na e-mail vraceniprevence2020@seznam.cz, který
mají uvedený na stránkách. Neodpovídají, nemám zboží ani peníze.


Produkt

respirátory a roušky


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2020 14:29, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitel vyzve, má spotřebitel právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 08:45, před měsícem

Spotřebitelka nás informovala o uzavření případu s dosažením dohody. Podnikatel vrátil peníze na účet.