Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#41335Neoprávněná reklamace z obecných zásad hygieny

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

29 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2020, před rokem

Petra Potočníková

Znění stížnosti

Dne 3.4.2020 jsem chtěla reklamovat kopačky, zakoupené dne 19.1.2020 na prodejně HERVIS Praha - Chodov. Vzhledem k tomu, že prodejna je v současné době z důvodu nařízení vlády zavřená, napsala jsem dotaz na e-mail, který má HERVIS uvedený na stránkách, jak zboží reklamovat. Bylo mi doporučeno počkat na otevření prodejny nebo zaslat poštou na sídlo společnosti. Vybrala jsem tedy druhou variantu a zaslala boty poštou na vlastní náklady. Dne 14.4.2020 se boty vrátily s dopisem o posouzení a zamítnutí reklamace. "Z obecných zásad hygieny nelze vaši obuv převzít k reklamacnimu řízení. Z toho důvodu shledavame vaši reklamaci jako neoprávněnou. " S tímto vyjádřením nemohu souhlasit, na botech je vada materiálu, praslina, způsobena běžným použitím. Reklamace měla být přijata a vada posouzena.


Požadované řešení

Žádám přijetí reklamace, posouzení, opravu nebo výměnu. Odstoupení od kupní smlouvy v případě neopravitelnosti nebo uznání vady do 6. měsíců od prodeje. Dále žádám proplacení poštovného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2020 20:17, před rokem

Není-li obuv převzata k reklamačnímu řízení, těžko může být posouzeno, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, neboť tento závěr je možné činit až po důkladném prohlédnutí reklamovaného výrobku.

V žádném opatření vlády, které se týká nouzového stavu, není spotřebitelům zakázáno uplatňovat práva z vadného plnění v případě uzavřených provozoven alespoň distanční formou, jak tomu bylo učiněno zde. Nepřijímá-li prodejna výrobky k reklamaci na základě vlastních, interních pravidel (třebaže jsou tato pravidla odůvodněna existencí obav z šíření nemoci COVID-19), lze podle našeho názoru konstatovat, že taková pravidla nejsou v souladu se zákonem, protože zkracují práva spotřebitele.

Pokud prodejce odmítne vyřídit reklamaci, jedná se o porušení jeho povinnosti, kterou zakotvuje § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz. Česká obchodní inspekce je oprávněna za porušení zákonných povinností ukládat podnikatelům pokuty.

Nevyřídil-li prodávající reklamaci řádně (např. vůbec se reklamací nezaobíral či její zamítnutí vůbec neodůvodnil) a včas (zásadně do 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2020 13:23, před rokem

Dobrý den,

jakékoliv zboží musí být podáno k reklamaci v posouditelném stavu. Pokud bylo zjištěno, že obuv je mokrá, plesnivá, zapáchá nebo je výrazně ušpiněna, je možné reklamaci ze zákonných důvodů odmítnout.

Pokud bude obuv reklamována ve stavu, kde je možné pracovníkem rozpoznat poškození či vadu, nebude problém Vám reklamaci opět přijmout.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00


Petra Potočníková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.5.2020 13:42, před rokem

Obuv nebyla v žádném případě mokrá, plesnivá, ani jinak špinavá aby nebylo možné posoudit vadu. Za tím si stojím. Proto nebudu posílat boty reklamovat znovu a platit opět poštovné. Celou věc jsem předala na ČOI a žádám odstoupení od KS, z důvodu, že reklamace nebyla vyřešena, ani nijak řešena a neoprávněně zamítnuta.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2020 11:14, před rokem

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
12.5.2020 13:24, před rokem

Dobrý den,

postoupením řešení odmítnuté reklamace ČOI budeme očekávat. Naše nabídka je nové posouzení reklamace na kterékoliv prodejně po odstranění závad, pro které Vám byla obuv z hygienických důvodů odmítnuta.


S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00


Petra Potočníková

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.5.2020 19:48, před rokem

Dobrý den.

Je od vás sice hezké, že mi dovolíte donést boty na reklamaci znovu, ale jde mi hlavně o to, že z vaší strany došlo k pochybení a neoprávněnému zamítnutí reklamace.

Boty jsem zaslala v době, kdy syn nemohl hrát fotbal. Chtěli jsme reklamaci stihnout, než začnou opět fotbalové tréninky. Také jsem zaplatila poštovné s očekáváním, že bude reklamace řešena. Hned po zamítnutí reklamace jsem s vámi chtěla řešit, proč byla zamítnuta a jak boty tedy reklamovat. Na mé zprávy už jste mi neodpovídali.

Reagujete až po déle než měsíci v návaznosti na moji stížnost na dTestu. Mohli jste mi napsat hned, že mám boty poslat čisté znovu. Mohlo se to stihnout ještě než začnou fotbalové tréninky.

Dnes jsem byla na vaší pobočce a prodavačka mi řekla, že mi boty může vzít do reklamace a zaslat na posouzení dodavateli. Boty byly ve stejném stavu jako jsem je k vám zasílala. Nechápu, proč jste tedy boty nemohli přijmout vy poprvé, když na prodejně by teď s tím problém nebyl.

Boty jsem na prodejně nenechala, protože syn by teď neměl v čem hrát. Nechceme čekat zase měsíc s nejasným výsledkem.

Počkám tedy na vyjádření Obchodní inspekce. Už takhle jsem měla s reklamací nějaké výdaje a nechci tedy čekat další měsíc kvůli vaší chybě.

Děkuji za pochopení

S pozdravem
Petra Potocnikova

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2020 16:52, před rokem

Dobrý den,

zaměstnanec centrály uznal za vhodné odmítnout reklamaci z hygienických důvodů, nevidím v to pochybení, ale rozhodnutí na základě stavu obuvi. Nelze zhodnotit, jak obuv vypadala při reklamaci na centrále a jak na prodejně.

Obuv jste měla reklamovat. Nejenže postrádá smysl používat poškozené zboží, ale sama tím ztrácíte záruku na kladné vyřízení reklamace. Obuv musíte reklamovat při prvním náznaku poškození či vady.

Rád bych věděl, na jaké prodejně jste se obuv pokoušela reklamovat, protože je možné, že došlo k pochybení zaměstnance na pobočce. Většinu zboží nakupujeme od dodavatelů a neseme za něj i plnou zodpovědnost. Posouzení od dodavatelů je jen u několika komisních a specializovaných výrobců. Posudky většinou zpracovává vedoucí prodejny nebo jeho zástupce.

Z mé strany Vám nabízím osobní setkání na prodejně Praha Štěrboholy, kde můžeme celou věc vyřešit na místě.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00


Petra Potočníková

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.5.2020 17:24, před rokem

Dobrý den.

Byla jsem na Chodově.

Souhlasím s Vaší nabídkou to celé vyřešit na prodejně Štěrboholy. Mohla bych se zastavit zítra během dne?

Děkuji
Petra Potocnikova

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2020 17:59, před rokem

Dobrý den,

ano, v době od 10:00 do 17:00

Až budete na prodejně, ohlašte se u personálu, že chcete mluvit semnou, a já se na prodejnu dostavím.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00


Petra Potočníková

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.5.2020 13:44, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Díky dTestu jsme nakonec došli ke zdárnému konci. S panem Krivohlavym jsme se dohodli na vrácení kupní částky. Zakoupili jsme hned na prodejně nové kopačky.

Doufám, že případná další reklamace již proběhne bez problémů.

Děkuji