Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:419
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41338Opakované, nevyžádané platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2020, před 4 měsíci

Martin Zvěřina

Znění stížnosti

Dobrý den,

platba odchází stále dokola aniž bych cokoli prodlužoval. Nepřeji si tuto platbu nadále opakovat, protože nevyužívám žádných služeb.

Předplacená služba už ani nevím k čemu vedla.

Zkoušel jsem dohledat kontakty, ale odkaz pouze na fax.


Produkt

Reference úhrady36059823632 Obchodní místo DYAG* Rothusstrasse 23, Premium, 6331 Datum zaúčtování 02.04.2020 Čas provedení 31.03.2020, 17:51


Požadované řešení

Prosím o zrušení účtu a plateb


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2020 08:43, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Smlouvu je nutné řádně ukončit, a to výpovědí. Tím se zabrání dalšímu automatickému prodloužení smlouvy. Obchodní podmínky společnosti totiž umožňují automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, a to pokud nebyla výpověď podána ve lhůtě nejméně 14 dnů před uplynutím doby členství.

Pokud by se společnost odvolávala na to, že nebyla výpověď podána faxem (jak předpokládají jejich obchodní podmínky), může spotřebitel argumentovat tím, že se jedná o nepřiměřené ujednání dle § 1815 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto se k němu nepřihlíží. Výpověď doporučujeme zaslat na e-mail adresu poskytovatele: support@datehelpdesk.com

Pokud by společnost podala žalobu, musela by prokázat, že částky požaduje oprávněně. Pro tento případ doporučujeme, aby si spotřebitel uschoval doklad o tom, že výpověď zaslal.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2020 21:18, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.