Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#41359Neuznání a vyjádření k reklamaci ze strany obchodníka (2 reklamace)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2020, před rokem

Petr Maule

Znění stížnosti

Můj syn hraje hokejbal. Téměř na všech hokejbalových stadionech je již plastový povrch,
který má bohužel i tu vlastnost, že za mokra a vlhka klouže a hrozí vážné zranění.
Proto musí mít boty ze speciální podrážky, která eliminuje nečekaný skluz.
A bohužel, i když jsme se ptali, tak nikde takové boty nemají.

Uvádím jako příklad tento odkaz: http://www.prohokejbal.cz/kilimanjaro-monokini.html

Proto kupujeme tyto boty v Hervisu.
Problém je, že boty nevydrží ani 2 měsíce nošení a následné vyjádření k reklamaci je směšné nejen k zákazníkovi, ale v podstatě i pro ně.

1. reklamace byla podaná dne 25.10.2019 , vyřízení reklamace bylo hotové již za 5 dní, 30.10.2019!!!
Boty jsme koupili dne 23.2.2019. Nošené byly cca 2-3 měsíce.
Reklamace byla na podrážku = zmizela???
Vyjádření: Boty splnily již účel...... ???Fakt dobrý

2. reklamace byla podaná dne 25.2.2020, vyřízení reklamace bylo hotové již za 6 dní, 2.3.2020!!!!
Boty jsme koupili 23.10.2019. Nošené byly cca 1-2 měsíce.
Reklamace byla na vytržení látky.
Vyjádření: Bota je již tak zničená, že se nedá reklamovat...

Připojuji k oběma reklamacím obě posouzení a fotografie bot.
Ještě jedna věc, na obě vyjádření reklamace jsem napsal, že nesouhlasím s vyřízením reklamace


Produkt

Boty Kilimanjaro Monokini - modrá


Požadované řešení

Uznání reklamace, lepší přístup a !!vrácení peněz!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2020 20:29, před rokem

První reklamace se vztahuje na obuv, která byla reklamována přibližně 8 měsíců po převzetí. Druhá reklamace se vztahuje na obuv, která byla reklamována přibližně 4 měsíce po převzetí. Toto odlišení je s ohledem na ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podstatné, neboť v druhém případě je poměrně značně vylepšena pozice spotřebitele. V situaci, kdy se vada projevila do 6 měsíců od převzetí, platí totiž vyvratitelná domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

V řešené věci na základě toho, jak je vylíčena ve stížnosti, doporučujeme spotřebiteli opravdu zvážit možnost rozporování reklamace znaleckým posudkem, neboť odůvodnění zamítnutí reklamace, které je popsáno ve stížnosti, je nestandardní.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.5.2020 13:49, před rokem

Dobrý den,

pokud kupujete obuv k danému účelu, tedy pro hokejbal, bylo by dobré se poradit se zaměstnanci přímo na pobočkách Hervis. Obuv Kilimanjaro Monokini je nízká outdoorová obuv pro vycházky do přírody. Určitě nejsou pro aktivní sport. Pokud je obuv nabízena a doporučovaná jinými internetovým obchodníky, neneseme za jejich doporučení zodpovědnost.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2020 09:07, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Maule

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.6.2020 09:22, před rokem

Hodnocení: