Společnost


M7 Group S.A; Satelitní televize Skylink

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#41418Skyling na 30 zdarma na vyzkoušení ale omyl PODVOD

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 3 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2020, před 12 měsíci

Petr Novák

Znění stížnosti

Skylink nabízí vyzkoušení služby zdarma na 30 dní,ale pokud je to zdarma proč chce platbu??

Tohle je podvodná nabídka od této zlodějské společnosti, pokud nabízím 30dní zdarma tak přeci zákazník nemá nic platit,,ale skylink i když nabízí vyzkoušení zdarma na 30 dní tak tu první platbu musí zákazník udělat, takže to je nekalá praktika zloděju to potom není zdarma,ale zase na peníze!!!


Produkt

skylink zdarma na vyzkopušení na 30dní


Požadované řešení

dát této firmě pokutu za nekalé praktiky a když nabízí zdarma tak at je to bez nějakých aktovačních poplatku nebo nutností zaplatit!!zdarma znamená opravdu zdarma a né aktivace a zaplat,,dejte jim pokutu aspon 100 000 000.-Kč protože to zdarma není musíte si zaplatit kartou on line první balíček ....když paltíte už to není zuadarmo nekalá praktika..


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2020 21:54, před 11 měsíci

V souladu s Přílohou č. 1 písm. s) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud prodávající uvádí u výrobku nebo služby slova „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ nebo slova podobného významu, pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na obchodní praktiku, s převzetím nebo doručením věci. O tyto nezbytné náklady s ohledem na obsah stížnosti v řešené věci nejde. Z obsahu stížnosti je patrné, že by se o klamavou praktiku mohlo jednat. Klamavé praktiky uvedené v příloze č. 1 jsou bez dalšího zakázané a za jejich použití hrozí společnosti sankce v podobě pokuty udělované dozorovým orgánem.

Má-li spotřebitel dojem, že byla porušena ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může podat podnět České obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem.

Ze stížnosti explicitně nevyplývá, zda i stěžovatel byl touto praktikou dotčen. Pokud ano, má nárok namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden v omyl ohledně rozhodující okolnosti (tj. ohledně ceny), a namísto bezplatného využití služby po něm byla následně požadována platba. Neplatnost právního jednání, bylo-li provedeno v omylu, plyne z ustanovení § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 16:18, před 23 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.