Společnost


ComGate Payments, a.s.

Počet nahlášených stížností:245
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 16 stížnostech.

#41420Zaslanie danového dokladu k uhradenej čiastke 245,40 €.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 měsíců 14 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2020, před 6 měsíci

Viera Siváková

Znění stížnosti

Dňa 3.03.2020 sme Vám uhradili finančnú čiastku 245,40 € na Váš účet č.
SK06 0200 0000 0038 5604 3458, VS: 119072918. Prosím Vás o zaslanie daňového dokladu k uvedenej platbe.


Požadované řešení

Poslať elektronicky na adresu: komplex@komplex.sk


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2020 18:38, před 5 měsíci

Dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je společnost povinna vydat spotřebitelce daňový doklad. Neučiní-li tak, může se spotřebitelka obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v daném případě místně příslušný Finanční úřad.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.