Společnost


Martin Vokřál

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41441Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.04.2020, před 3 měsíci

Dana Balatková

Znění stížnosti

Dobrý den,

4. 4. 2020 mi přišlo potvrzení mé objednávky 115308,potvrzení o přijetí platby za zboží a potvrzení o předání objednávky zásilkové službě s příslibem dodání do 24 hodin.

Zboží mi dosud (17. 4. 2020) nebylo dodáno. Zvolila jsem doručení společností PPL - balík do ruky. V jejím systému sledování zásilek nebyla moje zásilka nalezena.

15. 4. 2020 jsem na dotaz obdržela od prodejce pouze totožný potvrzující email z 4. 4. 2020 bez jakéhokoli vysvětlení, opět s příslibem dodání zboží do 24 hodin. Tak se bohužel nestalo.


Produkt

známky pro psy, 5 ks a 1 ks kroužek ke známce


Požadované řešení

Vzhledem k velkému zklamání a nedůvěře požaduji storno objednávky a vrácení peněz na účet, a to nejdéle do 7 dnů. Po této lhůtě přistoupím k podání trestního oznámení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2020 12:11, před 2 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 občanského zákoníku lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.6.2020 17:02, před měsícem

Spotřebitelka nás prostřednictvím e-mailové komunikace informovala, že došlo ke smírnému vyřešení sporu. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.