Společnost


zorionsu.com

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41454Nedodané předem zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 14 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.04.2020, před 3 lety

Radka Havlíčková

Znění stížnosti

Zboží objednané a zaplacené kartou online 27.2.2020 v hodnotě 1808 Kč v zahraničním eshopu nedorazilo. Podezřelé bylo, že platební brána nepožadovala ověření odeslání platby pomocí SMS, a také fakt, že nepřišlo emailem žádné potvrzení o provedení platby. Na můj dotaz odeslaný emailem po dvou týdnech od zaplacení se ozvali a požádali o trpělivost. Jednali slušně, vzbudili dojem, že jim na vyřízení mé objednávky záleží.
Nyní je to téměř dva měsíce, znovu je kontaktuji a žádám o navrácení peněz. Mezitím si dohledámvám informace na FaceBooku - mnoho dalších zákazníků má zkušenosti stejné. Stránky zorionsu.com již neexistují.
Takže jsem se asi nechala napálit. Přestože jsem před posláním peněz kontrolovala eshop zde na D-testu: byl zabezpečený a registrovaný na adresu, žel krátce (od prosince 2019).


Produkt

oblečení


Požadované řešení

Vrácení peněz včetně poštovného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 15:38, před 3 lety

Protože stránky již nejsou dostupné a ve stížnosti nejsou uvedeny další okolnosti, za kterých probíhala objednávka a platba zboží, nemůžeme stěžovatelce s jistotou zaručit, že se spotřebitelský vztah bude řídit právním řádem ČR. V souladu s čl. 6 Nařízení EP a Rady č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), platí, že český právní řád se na smluvní vztah použije pokud obchodník provozuje svou profesionální nebo podnikatelskou činnost v zemi, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště (tato podmínka naplněna není), nebo se jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této země zaměřuje. Pojem "zaměřování se" podle našeho názoru, který se opírá o judikaturu Soudního dvora EU, znamená především to, že:
- e-shop umožňuje jazykové znění v češtině nebo v angličtině [i tu by měl průměrný evropský (tj. i český) spotřebitel ovládat],
- umožňuje platit v české měně nebo pomocí měny EURO,
- je inzerován na webových stránkách, které jsou v češtině.

Pokud by e-shop vyhledala sama spotřebitelka a zároveň tento e-shop umožňoval platby např. pouze v USD, velmi těžko by se dalo prokázat, že se zaměřuje na spotřebitele z ČR. Pokud bychom však dospěli k tomu, že se e-shop na spotřebitele z ČR zaměřuje, platí pro daný závazkový vztah právní řád ČR a následující vyjádření.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 občanského zákoníku lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2020 20:21, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.