Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#41523Výzva k úhradě dluhu - úmrtí

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

29 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
20.04.2020, před 5 měsíci

Jakub Polášek

Znění stížnosti

Dobrý den, po úmrtí matky 10.3.2020 jsme na základě dopisu ze dne 16.3. reagovali 22.3. e-mailem, uvedeným v dopise, na výzvu k úhradě dluhu. Požadoval jsem doložení vzniku dluhu (objednávka, doklady o doručení a převzetí zboží apod.) nicméně místo reakce na e-mail přišel nyní další dopis navíc s navýšeným dluhem o cca 150,-. V každém dopise se liší i číslo případu - 277956 a 276679.

Prosím o radu jak postupovat v případě, kdy společnost nebude opět reagovat a pouze navyšovat dlužnou částku. Děkuji.


Požadované řešení

Ukončení vymáhaní dluhu, případně zastavení navyšování dluhu a doložení jeho nároku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 16:43, před 4 měsíci

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebiteli doporučujeme vyzvat společnost, aby mu doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právní titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti Alektum, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - zpravidla uzavření kupní smlouvy. Požádal-li spotřebitel o tyto podklady a společnost mu nevyhověla, resp. se jeho žádostí vůbec nezaobírala, je namístě spekulace, zda takový doklad, a tedy i právní důvod, vůbec existuje.

Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky. To platí zejména v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2020 17:13, před 4 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.


Jakub Polášek

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.5.2020 12:59, před 4 měsíci

Hodnocení: