Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:169
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

68%
32%
Toto skore je založeno na 60 stížnostech.

#41539Nedoručené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
20.04.2020, před 6 měsíci

Kateřina Dostálová

Znění stížnosti

Zakoupila jsem zastřihovač vlasů a vousů přes net 13.3. s vyzvednutím na prodejně v Ostravě s předpokládaným datem 16.3., zboží bylo k dispozici snad až 9.4. a to až po mých 2 urgencích, dotaz na stav objednávky jsem měla vícekrát jak přes výdejní místo, tak přes linku i přes mail. Problém byl u dodavatele. Prý ho prostě nemá. Jakmile bylo zboží k dispozici na prodejně, prodejna byla zrušena. Zboží visí asi ve vzduchu. 11.4. jsem volala na linku s dotazem, na které prodejně si to mám teda vyzvednout, když původní místo bylo zrušeno? Slečna mě ujistila, že mi zastřihovač zašle na mou adresu. Ten samý den později mi volal pán s tím, že objednávku bude muset zrušit, protože zboží už není nebo co. Na mou námitku, že mi slečna před ním slíbila zboží zaslat poštou mi řekl, že tam nic takového u mojí objednávky nevidí.? Nakonec se mi omluvil, že si to špatně přečetl a že mi to tedy pošle a opět jsem sdělovala svou adresu. Dnes je 20.4. a já stále čekám. Nemám ani žádné potvrzení o tom, že mi něco pošlou. Tak kde to je??? Já jsem platbu provedla už 13.3.! Komunikace z jejich strany je nulová nebo mizerná!


Produkt

Zastřihovač vlasů a vousů Vigan Mammoth 6v1


Požadované řešení

Ráda bych se dočkala svého zboží, případně vrácení peněz, ale nevím, co bude rychlejší! Postup zaměstnanců je příšerný, spolehlivost dopravní služby Geis rovněž, sleva na případný další nákup by byla na místě.! Aktuální situace je neomlouvá, systémy fungují pořád stejně. Mají své zákazníky prostě na párku. Kdyby to bylo za 50 000,- a ne za 500,- , měli by rychlejší reakce?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2020 12:56, před 5 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 občanského zákoníku lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
28.5.2020 11:41, před 5 měsíci

Vážená paní Dostálová,

je nám to velice líto, od našeho dodavatele jsme obdrželi novou informaci, že Vámi objednané zboží vyřadil ze své nabídky a již nám ho nedodá. V tomto případě jsme byli nuceni Vaši objednávku rušit.
Bližší informace k dalšímu řešení jsme Vám zaslali v soukromé zprávě.

Ještě jednou se Vám omlouváme za způsobené komplikace.

S pozdravem
OKAY CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2020 14:16, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kateřina Dostálová

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.6.2020 14:56, před 4 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Peníze jsou vráceny, nicméně pravděpodobně pouze díky dTestu, děkuji Vám. Výrobek se nadále prodává, ale zhruba o 200,- dražší než při mém objednání, takže odpověď OKAY elektra je pouhá lež... Odporný přístup ke mě, jakožto zákazníkovi. Nebylo dodrženo absolutně nic v termínu. Snad jen vrácení peněz proběhlo vyloženě za pět minut dvanáct.