Společnost


SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#41611Nedodání zboží a odstoupení od kupní smlouvy ze strany obchodu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.04.2020, před rokem

Jindřich Jindřich

Znění stížnosti

Dne 10. dubna t.r. jsem na e-shopu softcom.cz objednal zboží, konkrétně notebook Lenovo ThinkPad X395 13,3” FHD/Ryzen 5 Pro 3500U/16GB/512GB za 14 445,75 Kč vč. DPH. Zboží jsem i ihned zaplatil on-line platební kartou. Dne 14. dubna jsem obdržel emailem sdělení od zaměstnankyně obchodu, že zboží je za tuto cenu „nedodatelné“ a že si jej mohu u koupit za cenu 36.990,- Kč s DPH; následoval další email se sdělením, že peníze mi obchod vrací na kartový účet, k čemuž došlo dne 17. dubna. Na opakované emailové výzvy ze 14. a 17. dubna, že se stornem objednávky nesouhlasím a trvám na dodání zboží dle uzavřené kupní smlouvy, již nikdo nereagoval. Při další výzvě a upozornění, že obchod nejedná v souladu s § 1740 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že v případě nedodání se budu muset obrátit na ČOI, reagoval jednatel společnosti touto zprávou: "Objednávka byla vyřízena podle obchodních podmínek, pokud máte pocit, že jsme tak nejednali, obraťte rovnou se na příslušné orgány." V obchodních podmínkách se sice tato situaci řeší: "(...) Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%. (...)", nicméně jsem přesvědčen, že tyto obchodní podmínky odporují výše zmíněnému paragrafu zákona.


Produkt

Lenovo ThinkPad X395 13,3” FHD/Ryzen 5 Pro 3500U/16GB/512GB


Požadované řešení

Dodat objednané zboží dle objednávky, respektive kupní smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2020 11:17, před rokem

Nemožnost plnění (§ 2006 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nenastává tehdy, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek a s většími náklady. Je nutno důsledně odlišovat pouhou „obtížnost“ plnění od jeho skutečné „nemožnosti“, resp. „nesplnitelnosti“. Vyšší nákladnost plnění totiž nic nemění na tom, že dluh je i nadále splnitelný.

Přísnější odlišení nemožného a na druhé straně možného, byť namáhavějšího plnění je v občanském zákoníku podtrženo i tím, že je zakotvena výslovná úprava změny okolností a narušení smluvní rovnováhy (tzv. hardship dle § 1765). Právě skrze tuto konstrukci zvlášť hrubého nepoměru pramenícího z enormního nárůstu nákladnosti plnění je možno reagovat na situace obtížného, ale stále ještě možného plnění.

Co se týče změkčení dopadu celého ustanovení § 2006 občanského zákoníku, nebrání se stranám ujednat mírnější úpravu, která by zánik dluhu přivodila i v situacích, které by jako striktně pojímaná nesplnitelnost kvalifikovány nebyly. Nicméně v situaci, kdy je tato možnost sjednána pouze v obchodních podmínkách, máme za to, že takové pravidlo bude patrně nutné vyhodnotit ve vztahu ke spotřebiteli jako překvapivé ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku. Pokud by bylo takovéto smluvní ujednání obsažené pouze v obchodních podmínkách kvalifikováno jako překvapivé, bylo by pro spotřebitele neúčinné. Spotřebitel by se tak mohl domáhat plnění za původně sjednanou cenu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 13:02, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.