Společnost


Foot Locker Czech Republic s.r.o.

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41615Reklamace obuvi NIKE AIR MAX 270

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.04.2020, před 11 měsíci

Zdeněk Tejchman

Znění stížnosti

Nedaří se mi kontaktovat společnost. Dne 27.5.2018 jsem si v prodejně společnosti v Hradci Králové, Brněnská 1825/23a zakoupil černé sportovní boty NIKE AIR MAX 270., velikost 8,5. Obě boty se z obou stran v přední části rozlepují a na podpatcích jsou bez vzduchu. Zaslal jsem reklamační formulář přes stránky společnosti a nevím, jak dál postupovat. Telefon v prodejně ani na centrále společnosti nikdo nezvedá a e-mailový kontakt jsem nenašel. Požaduji výměnu obuvi nebo vrácení peněz na svůj účet 184791328/0300. Nevím, kam mám obuv k reklamaci zaslat.


Produkt

Sportovní obuv NIKE AIR MAX 270, černá barva, AH8050 005, velikost 8,5


Požadované řešení

Požaduji výměnu reklamované obuvi nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2020 10:54, před 10 měsíci

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace. Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího, protože to on za bezvadnost zboží odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci v kterékoli své prodejně se shodným sortimentem prodávaného zboží. V případě, že nemá takové obchodní prostory (anebo tyto prostory nejsou aktuálně v provozu), lze reklamaci směřovat na adresu jeho sídla nebo místa podnikání. Umožňuje-li prodávající podat reklamaci skrze internetový formulář, je samozřejmě možné využít i tuto variantu. Lhůta pro vyřízení reklamace je pro prodávajícího závazná i v případě, že byla reklamace uplatněna skrze takovýto formulář.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2020 14:51, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.