Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#41618Vadné zboží a nevyřízená reklamace za 6 měsíců

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.04.2020, před 6 měsíci

Zdeněk Rohlíček

Znění stížnosti

Tato záležitost se táhne již rok a půl.
V červenci jsme na Allhere.cz zakoupili koloběžku, která měla již najeté kilometry a navíc ujela jen 8 kilometrů na jedno nabití.
Snažil jsem se okamžitě reklamovat zboží, ale beznadějně.
Až po skoro po roce na ,,informační,, lince jakýsi pan Filip poradil, ať dovezu koloběžku do Prahy k nějaké hale. Tam jsem koloběžku předal panu Stropkovi, obdržel předávací protokol se slovy, že vše bude do měsíce vyřízeno.
Už je to měsíců šest a nic.
Na mé emaily pouze občasné a strohé odpovědi.
Nejdříve, že zaurgují technika, pak že koloběžku pošlou.
Další mail psal o vrácení peněz, ale samozřejmě nic.
Opět jsem volal na linku a tentokrát slečna slibovala, že její snoubenec vše vyřeší. Opět nic.
Mám pocit, že tito vykukové chtějí pouze prodlužovat situaci, aby překročili dva roky a vyhnuli se tak záruce.
Všechny emaily mám uložené.
Jedná se neprofesionální jednání.
Mnohokrát děkuji.

(1587) Elektrická koloběžka CARBON FIBER - černá 1 7 490,00 Kč /ks 7 490,00 Kč
Způsob platby: Platba dobírkou 1 30,00 Kč 30,00 Kč
Celkem 7 520,00 Kč
Zaplacené zálohy 0,00 Kč
Celkem k úhradě 7 520,00 Kč


E-mail: fidemiagroup@gmail.com
Telefon:
IČO: 04974361
DIČ:
Banka: Fio banka
Účet: 2500636274/2010
Variabilní symbol: 11011984


Produkt

Elektrická koloběžka Carbon Fiber Light.


Požadované řešení

Původně jsem chtěl pouze opravenou, či vyměněnou koloběžku, ale jelikož tato firma dodává pouze zmetky, žádán o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2020 11:47, před 6 měsíci

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající.

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky, je taktéž možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající.

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky, je taktéž možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2020 22:06, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.