Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:176
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#4169Neuznaná reklamace zájezdu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 1 den 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.08.2014, před 9 lety

Olga Valtrová

Znění stížnosti

Reklamovali jsme špínu v jídelně,v bazénu,neschopnost delegáta,nedovařenou stravu,malý výběr jídla.Ráda bych přiložila dopis,který jsem zaslala CK.


Požadované řešení

finanční odškodnění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2014 10:45, před 9 lety

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, má spotřebitel dle § 2540 nového občanského zákníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Existenci vady je nutné doložit. Doporučujeme spotřebitelce, aby společnosti zaslala fotografie, případně potvrzení od zaměstnanců hotelu. Určujícím kritériem jsou služby sjednané v cestovní smlouvě, resp. v katalogu. Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka ale není právně závazná, jedná se o pomocné vodítko. Vznikla-li porušením povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu škoda, má spotřebitel právo na její náhradu dle § 2542 občanského zákoníku.
Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2015 09:57, před 8 lety

Společnost EXIM TOURS a.s. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. V takovém případě doporučujeme zastoupení advokátem. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.