Společnost


TPF group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#41748Travelking - storno poplatky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 3 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.04.2020, před 3 lety

Markéta Prušková

Znění stížnosti

Od Travelking.cz jsem měla zarezervovaný pobyt do termálních lázní v Maďarsku v termínu od 23. - 27. 3. 2020. Vzhledem k situaci pandemie jsme odjet nemohli. Z této společnosti mi odepsali, že zájezd zruší se storno poplatkem 20%. Když jsem se informovala na různých místech - MMR a ACK, řekli mi, že mi částku musí vrátit bez storno poplatků. Ovšem společnost Travelking.cz na emaily horko těžko odpovídá a když už ano, tak to, že nejsou cestovní kancelář a proto se jich netýká vrácení ceny v plné výši. Psala jsem email i přímo na hotel, ale ten mi odepsal, že je to v kompetenci Travelkingu.
Nechápu za co si chtějí nechat 20% storno poplatků, když by měli vrátit celou částku.


Produkt

Pobyt Park Inn Sárvár pro dva dospělé a pětileté dítě


Požadované řešení

Chci vrátit celou částku bez storno poplatků.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2020 09:48, před 3 lety

Předpokládáme, že se v řešené věci jedná o zájezd ve smyslu ustanovení § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

V případě, že nastanou mimořádné a nevyhnutelné okolnosti, kam pandemie nemoci COVID-19 spadá, má v souladu s ustanovením § 2536 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, pořadatel možnost odstoupit od smlouvy - tedy možnost zájezd zrušit. Zároveň má však při tomto postupu povinnost vrátit spotřebiteli plnou kupní cenu nepokrácenou o jakékoliv storno poplatky nebo obdobné sankce. Případná argumentace smluvním ujednáním je lichá, neboť pokud by byla takováto sankce ujednána, je nutné ji vyhodnotit jako nepřiměřené ujednání ve smyslu ustanovení § 1815 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

Nevrácení plné kupní ceny by mohlo být, co se týká nevrácené části, považováno za tzv. bezdůvodné obohacení ze strany společnosti. Dle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2020 20:25, před 2 lety

Společnost nás dodatečně kontaktovala s následujícím vyjádřením:

"Vážená paní Prušková,

děkujeme za Vaši zprávu a dovolte nám se k dané situaci vyjádřit.

Ustanovení § 2535 občanského zákoníku o možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy bez storno poplatku se vztahuje jen na smlouvu o zájezdu. Travelking není cestovní kanceláří, smlouvy o zájezdu neuzavírá, neposkytuje zájezd s dopravou a ust. § 2535 občanského zákoníku o možnosti zákazníka odstoupit od zájezdu není možné uplatnit.

Jedná se o samostatně zakoupené ubytování, kdy smlouva je uzavírání přímo mezi Poskytovatelem (hotel) a zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách dostupných www.travelking.cz.

V případě samostatně zakoupení ubytování v zahraničí se obecně případná možnost odstoupení od smlouvy řídí právem příslušného státu, v němž se nacházíte ubytovací zařízení. Krizových opatření v České republice obvykle nebudou dostatečným Důvodem pro odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny pro nevratné rezervace.

V případě, kdy hotel nesouhlasí se store a je v termínu rezervace stále Otevřená a schopný zákazníky ubytovat, je však problém s např. Omezení na hranicích jednotlivých států, tak jako řešení vzniklé situace nabízíme tyto možnosti -

1) změna rezervace na náhradní termín - Původní platnost parametrů do 30. 6. 2020 byla prodloužená a je možné čerpat Pobyt v prodloužené platnosti až do data 20.12.2020. Pokud budou omezení trvat i do tohoto data, bude platnost dále Prodloužení.

2) Vaši objednávku Provedeme na kredity - Vaši objednávku stornujeme a Provedeme na cestovní kredity s letí platností. Kredity tedy budete moci Využít kdykoliv k nákupu nového pobytu bez omezení a na výběr máte z 9 zemí a více než 800 pobytu.

3) Kupon (pobyt) Vám vyměnit za jiný z naší nabídky - Naše zákaznická podpora Vám bude plně k dispozici a rádi Vám poradíme s výběrem nového pobytu, například v ČR, kde není nutné se prokazuje negativním testem při překročení hranice či návratu zpět. Rádi takové zařídí výměnu kupónu, rezervace a vše potřeba s tímto spojené.

U žádné z těchto možností není účtován storno poplatek.

Storno a vrácení platby běžně u online rezervace není běžně možné, po domluvě s hotelem na výjimce je však možné vrátit Peníze se storno poplatkem 20%.

Děkujeme za pochopení.

Tým Travelking"

Vzhledem ke znění vyjádření stížnost znovu otevíráme a přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2021 19:33, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2021 16:09, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.