Společnost


Petr Zíka

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41778Nevrácená záloha za termín zrušené svatby z důvodu Covid19 2.5.2020

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 8 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.04.2020, před rokem

Petra Podlahová

Znění stížnosti

Dobrý den,
obracím se na Vás pro radu, pomoc v mé situaci. Abych vám celou situaci přiblížila.
V říjnu 2019 jsem se dohodla s panem Petrem Zíkou, zřejmě majitelem statku Jedraž, na konání našeho svatebního dne u nich na statku na termín 2.5.2020. Po osobní návštěvě bylo třeba následně uhradit zálohu na termín konkrétně 10 000 Kč na účet pana Zíky, se jménem a termínem svatby (jediným dokladem o platbě je výpis z účtu o platbě). Počet osob byl dohodnut plus/mínus 70. Byla nám zaslána nabídka viz. příloha informační email rok 2020. V tomto informačním emailu je mimo jiné uvedeno, že akce pod 60 osob se na statku nepořádají případně je třeba se domluvit individuálně.Komunikace probíhala v pořádku až do té doby kdy jsem vzhledem k současné situaci začala přemýšlet o přesunu termínu svatby, respektive po tom co jsem se vyjádřila zda by bylo možné nám vrátit alespoň část uhrazené zálohy. To bylo někdy v polovině března 2020. Po měsíci mlčení jsem panu Zíkovi napsala druhý e-mail a čekala na reakci, které jsem se již dočkala. Nejdříve jsem samozřejmě počítala, že svatba na statku proběhne v jiném termínu. Poprvé mi pan Zíka nabídl, že záloha platí do konce roku 2020, že svatby může být v listopadu či prosinci nebo i v létě ale v pracovním týdnu. Jelikož jsem chtěla svatbu na statku a v přírodě zimní měsíce nebyli pro nás variantou. Nad konáním svatby v pracovním týdnu jsem nepřemýšlela vůbec. Nehledě na to, že v současné situaci není jednoduché přejíždět hranice a moje rodina je ze Slovenska, pozvaní byli i hosté z Německa. Prostě chtěla jsem se vyhnout dalšímu přesouvání a rušení tak jsem se již smířila že v roce 2020 svatba prostě nebude. Následně mi pan Zíka nabídl, že mi tedy podrží zálohu 10 000 Kč i na příští rok, ale že je nucen mírně zdražit zhruba o 3-5 %. Původně jsem počítali dle informací od pana Zíky 1500 Kč za osobu + 16 tis. Kč za ubytování. Pokud tedy počítám dobře 70x1 500 +16 000 = 121 000 Kč. Říkala jsem si tedy to není tolik, to jsem ochotná akceptovat, vycházelo mi to okolo 6000 Kč. Následně mi ale byla zaslána nová cenová nabídka na rok 2021 viz. příloha info email roku 2021. V tomto novém přehledu ne jen, že každá druhá položka byla draží, nýbrž zde byli nově stanovené podmínky pronájmu podle počtu hostů. Pod 60 dospělých hostů nájem 36 300 Kč, pod 70 dospělých hostů nájem 30 250 Kč, nad 70 dospělých hostů nájem 18 150 Kč. Pro srovnání pro rok 2020 byl pronájem 10 000 Kč bez ohledu na počet dospělých hostů. Nyní uvedeno, že nejnižší možný počet hostů je 50 osob. Jelikož jsme počítali s hosty max. 70 osob, kdy už na tento termín jsme věděli, že nebude 100 % účast, dá se tedy předpokládat že ani v roce 2021 by se nám možná nesešla 100 % účast a díky tomu bychom museli doplácet pouze na nájmu 20 250 Kč. Taková částka pouze na nájmu pro nás byla jednoznačně neakceptovatelná. Respektive to není plošné zdražení na energiích a rozhodně to není 5 % nýbrž téměř 20 %. Nejde o žádný rozmar prostě si nemůžeme dovolit za svatbu utratit tolik finančních prostředků, prostě jsme měli strop přes který jsem se nechtěli dostat. Z těchto důvodu jsme se rozhodli pana Zíku oslovit s možností vrácení zálohy. Po tom co nám tedy nabídl nesmyslné zimní termíny, či termíny v pracovním týdnu a naposledy nevýhodnou nabídku pro rok 2021 jsem tedy chtěli vrátit alespoň část uhrazené zálohy. Na to se mi dostalo jediného vstřícného kroku což bylo, že nám může vrátit tak 4 000 Kč, protože s naší svatbou měl pan Zíka práci (pána jsem k dnešnímu dni osobně nikyy neviděla) a výdaje a platil DPH a jiné a že částku může poslat nejdříve v červenci. Jeho jednání se mi nelíbilo proto, jsem navrhla svůj kompromis, at mi doloží opravdu co ho příprava naší svatby stála, i čas který na tom strávil at si dá hodinovou taxu, vyčíslí a zbytek mi zašle na účet zpět. Na to se mi dostalo pouze arogantních odpovědí, že mi nic dávat nemusí (doklad o zaplacení nemám do dnes) a že když na to přijde tak ani žádnou zálohu mi vracet nemusí, že je nevratná což tvrdí pouze on. Dále mi stále dokola opakoval, že svatbu mohu mít i když za jiným podmínek. Snažila jsem se mu vše vysvětlit, že máme zahraniční hosty, že 2.5.2020 nemohu pořád svatbu o 60 nebo 70 lidech, zatím je stále povoleno pouze 10 osob, takže není schopen dodržet to na čem jsme se dohodli. Že jeho zdražení prostě neakceptujeme, že nefungují služby jako je kosmetika, kadeřnictví, pekařství, cukrárna což se svatbou neodmyslitelně souvisí. Snažila jsem se mu poskytnou informace které jsem získala na finančním úřadě, že i když by mi celou zálohu vrátil tak jemu vrátí všechny finance s tím spojené DPH a jiné protože nedošlo k plnění, napsala jsem mu jak postupovat aby byla situace vyřešena alespoň částečně ku prospěchu obou zúčastněných stran. Odpověď jsem však nedostala, respektive odpověď byla pořád ta samá. Svatbu pořádat můžete, jestli nechcete termín na podzim 2020 nebo v roce 2021 (za nových platebních podmínek) tak máte smůlu záloha propadá. Opakovala jsem se několikrát, snažila jsem to vysvětlit ale bez výsledku. Veškerou konverzaci ohledně vrácení uhrazené zálohy zasílám v příloze. Dále také zasílám nabídku pro rok 2020 a pro srovnání pro rok 2021. Nevím jestli se mi podaří nějakým způsobem uhrazené peníze získat zpět, kdyby ale pan Zíka nevystupoval tak arogantně jak vystupuje, že jeho čas je drahý a tečka, a byl ochotný přistoupit na nějaký kompromis vůbec bych Vás nekontaktovala. Bohužel, ale pan Zíka si zřejmě myslím, že může cokoliv bez následků. Možná že kdyby nebyl arogantní, situaci bych nechala být. Jeho chování mi ale opravdu hnulo žlučí. Věřím, že snad existuje spravedlnost a není možné aby se dnes někdo takto choval, já jsem mu poskytla finanční částku, na termín svatby, ten se nemohl konat z vládou nařízených opatření, pan Zíka je arogantní, úspěšně ignoruje všechny mé argumenty, a stále opakuje že svatbu mít mohu. Celá situace mi přijde až absurdní, ještě v této době kdy se lidé snaží si spíše pomáhat než házet si klacky pod nohy. I kdyby se mi již uhrazené finance nevrátili zpět, měl by pan Zíka pocítit že takto se chovat nemá, že je to nejen neslušné, ale hlavně sprosté a pokud by měl nějaké svědomí měl by se stydět. Protože určitě kvůli takové osobě nechci utrácet další finance na právníky či soudy, na to bych ani neměla žaludek, obracím se na Vás o radu v této pro mě teď bezvýchodné situaci kdy je druhá strana jasně na koni a dělá si vlastně co chce.
E-mail jsem podle vašich rad zaslal na ČOI.
Samozřejmě mohu doložit celou e-mailovou komunikaci včetně rozdílných nabídek pro rok 2020 a 2021.
Děkuji Podlahová Petra


Požadované řešení

Samozřejmě bych byla nejraději za vrácení uhrazené zálohy, tomu však už nevěřím, ale snad je nás co nejméně těch kteří mají tuto zkušenost s panem Zíkou a celým statkem Jedraž.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2020 16:30, před rokem

V řešené věci je třeba vyjít z toho, že mezi stranami bylo smluveno, že 2. 5. 2020 bude pořádaná společenská akce (svatba) s účastí 70 osob. Konání této společenské akce nebylo možné s ohledem na pandemii nemoci COVID-19 (resp. vyhlášený nouzový stav) konat ve sjednaném termínu se sjednaným počtem osob. Nastala tedy nepředvídatelná a mimořádná okolnost, a to zcela nezávisle na vůli stran. Máme za to, že konání svatby je typickým příkladem fixního závazku ve smyslu ustanovení § 1980 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Je to podnikatel/pořadatel, který se ocitl v prodlení, resp. mu bylo vyšší mocí znemožněno plnit včas a řádně. Pokud podnikatel nesplní svou povinnost - tj. konat společenskou akci - ve sjednaném termínu, jde (bez ohledu na zavinění) v případě fixního závazku o důvod k zániku závazku. Zánikem závazku nastávají tytéž účinky, jako by spotřebitelka od smlouvy odstoupila. Z toho plyne, že spotřebitelka má právo žádat vrácení zaplacené peněžní částky, v tomto případě zálohy.

(V případě, že by vztah nebyl kvalifikován jako fixní závazek, by se na výsledku - tj. možnosti spotřebitelky žádat vrácení peněžních prostředků - nic nezměnilo. Pouze by tomuto požadavku musel předcházet úkon spotřebitelky ve formě odstoupení od smlouvy pro prodlení na straně podnikatele. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vznikne taktéž nárok na vrácení zaplacené zálohy.)

Nereaguje-li prodávající na pokusy o konstruktivní domluvu, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou) a během ní vznést vůči podnikateli výše uvedené nároky s výše uvedenou argumentací. V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Dle zákona je možné se s odkazem na zásah vyšší moci liberovat pouze v oblasti náhrady škody, která zde však nenastala (k tomu viz § 2913 odst. 2 a § 2006 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V řešené věci se jedná pouze o vrácení zaplacené zálohy.

Pokud by byla společenská akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu podmínek, za kterých je poskytováno plnění ze strany podnikatele. Jednostranná změna smluvních podmínek je ve smluvním právu v zásadě (tj. až na výjimku, kterou upravuje § 1752 občanského zákoníku) nepřípustná, neboť je v rozporu se základní zásadou smluvního práva pacta sund servanda („smlouvy mají být plněny a daný slib zavazuje“). Spotřebitelka tedy bude muset zásadně vždy s jednostrannou změnou obsahu závazku souhlasit. Obsahem závazku je i ujednání o místě a času plnění. Pokud tedy spotřebitelka bez zbytečného odkladu neoznámí, že na konání svatby (byť opožděně) trvá, a nebude s jiným termínem konání svatby souhlasit, nemůže být svatba na jiný termín přesunuta a závazek zaniká.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Situace, která postihla podnikatelský sektor v tomto odvětví je jistě složitá a spotřebitelé by se měli v rámci svých možností pokusit vyjít podnikatelům vstříc i za cenu toho, že tu a tam "přimhouří oko". To však za žádných okolností neznamená, že by měli spotřebitelé rezignovat na hájení svých práv a podnikatelé mohli současného stavu zneužívat ve svůj prospěch.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.10.2020 12:38, před rokem

Podnikatel nevyužil možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.