Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:69
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#41781Neochota komunikovat, nespolehlivost

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
27.04.2020, před 29 dny

Vít Prokopec

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 24.4. 2020 jsem si přes internet objednal zkušební vzorek OmegaMarine Forte+ za 49,- Kč, zaplatil jsem kartou ale z účtu mi nebyly ztrženy žádné peníze a potvrzení o platbě mi nepřišlo. Tudíž jsem produkt nezaplatil a přišlo mi to trochu divné.
(ID objednávky 1010008667), (ID platby 4119092939)

26.4. jsem psal na infolinku mail o zrušení objednávky a žádost o nezasílání dalších produktů na moji adresu, samozřejmě mi nikdo neodpověděl.
Dnes 27.4. jsem žádost urgoval, prozatím bezvýsledně.
Vzhledem k tomu že to není 14 dní od objednání, mám právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Žádám ukončení smlouvy a zasílání produktů. Vyřazení dat z evidence společnosti v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

PS: Pokud balíček příjde s fakturou o zaplacení 49,-, tak jí dodatečně zaplatím. O další produkty a faktury nestojím.


Produkt

OmegaMarine Forte+


Požadované řešení

Žádám ukončení smlouvy a zasílání produktů. Odebrání mojí osoby z Vaší databáze klientů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2020 08:28, před 29 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
5.5.2020 17:02, před 21 dny

Vážený pane Prokopci,

děkujeme Vám za zaslaný podnět.

Omlouváme se za pozdější vyřízení Vašeho požadavku. Tak jako mnoho dalších společností, i my se potýkáme s úbytkem zaměstnanců v důsledku koronavirové situace.
Dovolte mi Vás nicméně informovat, že Vaše objednávka se do systému (pravděpodobně z důvodu nepřipsání platby) vůbec nedostala, nebyla realizována a tudíž ani nedisponujeme žádnými Vašimi osobními údaji, respektive zákaznickým účtem. Bez Vašeho objednání Vám žádné produkty zasílat nebudeme.

Doufáme, že jsme stížnost vyřešili k Vaší spokojenosti.

Přejeme Vám hezký den.

S pozdravem

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Vít Prokopec

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.5.2020 21:03, před 21 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za vyřízení záležitosti.