Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:45
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#41828Nekalé obchodní praktiky portálu S-Dražby a v mém případě i nepoužitelná služba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.04.2020, před 28 dny

Miroslava Zajícová

Znění stížnosti

Připojuji se k dlouhé řadě stěžovatelů, celá komunikace proběhla 27. a 28.1.2020 naprosto neuspokojivým způsobem, byla mi zaslána Dražební vyhláška a Znalecký posudek jako zájemci ze serveru ČESKÉREALITY.cz - zájemce o nemovitost č. 1249S.
Nedostala jsem mailem nic použitelného, bylo dva dny po splatnosti dražební jistiny a dva dny do dražby, která se nekonala k mému překvapení elektronicky, ale v Karlových Varech ve tři odpoledne.

S-dražby se na (SEVERO)ČESKÝCH REALITÁCH tvářily jako ten, kdo prodává, a předem neupozornily dostatečně výrazně, že se s nikým nebudou o ničem bavit, dokud se nepřihlásí do systému. Háček je v tom, že v jejich pojetí znamená přihlášení do systému 5000,- za tři měsíce od PŘIHLÁŠENÍ.
23.4.2020 jsem od nich dostala výzvu k platbě

Na moji reklamaci služeb a ceny zaslanou na oba maily 23. a 24.4. 2020 dosud nereagovali.


Produkt

5000 za přihlášení do systému a maily bez relevantní použitelnosti


Požadované řešení

1./Omluva za to, že firma S-dražby v té době neměla cenu za PŘIHLÁŠENÍ na stránkách dostatečně označenou.
2./Omluva za velmi špatnou komunikaci a nepoužitelné služby,
za zasílání dokumentů v nepoužitelném pozdním termínu bez jakéhokoli upozornění na tuto skutečnost a bez předchozího upozornění na skutečnost, že dražba v šibeničním termínu nebude elektronická, ale v K.Varech.
3./Zrušení registrace, poplatku(storno faktury) a smazání osobních údajů z databáze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2020 08:55, před 28 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. Podání podnětu k šetření je možné zde: https://www.coi.cz/podatelna/

Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, není na něj upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Závěrem spotřebitele upozorňujeme, že výše uvedené vyjádření k jeho stížnosti se vztahuje na situaci, kdy k registraci došlo před 26. 2. 2020. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že informaci o zpoplatenění před tlačítko „Registrovat se“ doplnila.

Reakce společnosti

Publikováno
29.4.2020 19:46, před 27 dny

Dobrý den paní Zajícová, před tlačítkem registrovat se máte jasně zřetelně větu: že jste se seznámila s Aukčními podmínkami a ceníkem. V čem je tedy problém ? Četla jste ceník, před smluvní dokumentaci a Smlouvu ? Pokud ano, musela jste na informaci o poplatku narazit celkem 4x. Pokud jste nečetla nic, tvrdíte nepravdu, že jste se s Aukčními podmínkami seznámila. Nad rámec výše uvedeného je informace o poplatku zveřejněna již v realitní inzerci a na samotném webu v obou MENU, jak dole, tak SHORA, jasným označením CENÍK. Opravdu se nezlobte, ale již více nevíme, jak informace některým klientům přiblížit. Ano, účast na dražbě pro Vás logicky není závazná, pokud na základě dokumentů od nás zjistíte, že dražená nemovitost není pro Vás zajímavá, tak můžete ušetřit i několikanásobně více, než poplatek 4.132,-Kč + DPH, nemyslíte? Zveřejnění popisu a ceny služby je přesně tak, jak je tato forma a způsob uzavření smlouvy řešen v judikatuře, která nám dává 100% za pravdu, dTest má tento Rozsudek k dispozici od nás v plném znění. Omluvu od nás nečekejte, jelikož se nemáme za co omlouvat, ale v rozumné míře očekávejte z naší strany návrh na vydání EPR, kde si své námitky můžete uplatnit ve stanovené lhůtě. Děkujeme paní Zajícová za pochopení a zároveň za Vaše potvrzení, že jste od nás obdržela čerpání služby, které jste si od nás objednala. Pokud byl posudek zpracován méně kvalitně, dle Vašeho názoru, obraťte se na příslušný exekutorský úřad, toto bohužel není v naší kompetenci. Děkujeme. Před podáním EPR prověříme Vaše tvrzení o "šibeničním" termínu, pokud se toto opravdu prokáže jako pravdivé, je zde prostor pro případné prominutí poplatku, ale zatím nemáme tuto informaci k dispozici a vzhledem ke skutečnosti, jak zde většina klientů píše jen samé informace "ke svému dobru" a poté se zjistí, že toto není pravdou, musíme přistupovat k podobným tvrzením velmi opatrně. Děkujeme za pochopení.


Miroslava Zajícová

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.4.2020 14:11, před 27 dny

Pro Centrum aukcí.cz s.r.o. S-drazby.cz

Dobrý den,
šibeniční termín tehdejší dražby jste si mohli a měli ověřit před touto Vaší podivně ostrou odpovědí. Moje přihlášení proběhlo před 26.2.2020, takže i dolší Vaše vývody ohledně dostatečných informací o ceně 5000,- za přihlášení jsou nepravdivé. Na omluvě trvám.
Zajícová

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2020 20:52, před 26 dny

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby mohla na žádost spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
30.4.2020 21:17, před 26 dny

Dobrý den paní Zajícová, pokud nemáte zájem, aby jsme Vaši informaci prověřili, nebudeme ji tedy prověřovat, není to naše povinnost, pokud u nás někdo něco reklamuje, tak musí doložit důvod reklamace, což jste neučinila. Máte pravdu, budeme to řešit soudně, Vy si řešte soudně omluvu a my registrační poplatek. Zda Vaše registrace proběhla před nebo po 26.2.2020 není absolutně směrodatné, jelikož již od prvotního spuštění naší služby exekuční dražby, což je více jak před rokem, je registrace a uzavření smlouvy 100% v souladu dle Rozsudku OS v HK, který zmiňujeme v našem předešlém vyjádření, kdy toto soudní rozhodnutí dává 100% za pravdu naší společnosti při stejném způsobu a formě uzavření smlouvy. Další komunikace bude pravděpodobně ztrátou času na obou stranách, navrhujeme spor přesunout na místně příslušný soud. Děkujeme za pochopení.


Miroslava Zajícová

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.4.2020 22:18, před 26 dny

Česká obchodní inspekce má na Vaše praktiky jiný názor. "Subscription traps". Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. V nouzovém stavu vše možno hodnotit přísněji. Bude pro Vás lepší poplatek účtovaný v rozporu s dobrými mravy za nepoužitelnou, lépe řečeno neexistující službu okamžitě vrátit a omluvit se. Důvod reklamace (poslaná poprvé 23.4.2020) jsem doložila. Soudnímu řešení se nebráním, budu preferovat hromadné podání.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2020 14:05, před 23 dny

Zmiňované Soudní rozhodnutí máme k dispozici, jak společnost uvádí, nicméně to se vztahuje na odlišnou situaci, kdy šlo o dobrovolnou aukci. Sporný poplatek v něm tedy nebyl řešen, tudíž není pro danou věc zcela relevantní. Hromadné podání (hromadná žaloba) bohužel není v ČR zatím možná, protože doposud nebyl přijat zákon, který by takový postup umožňoval.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.5.2020 16:27, před 22 dny

Dobrý den, soudní rozhodnutí se vztahuje na ÚPLNĚ STEJNOU FORMU A ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY. Ano šlo o aukci, ale SMLOUVA BYLA UZAVŘENA DISTANČNĚ ÚPLNĚ STEJNOU FORMOU A ZPŮSOBEM, na stejném webu, stejným způsobem na stejném místě na webu stejným projevem vůle, resp. stejným právním jednáním v rámci úplně stejné registrace. Tento Rozsudek řeší cenu naší služby v rámci aukce, kdy cena této služby byla 75 tis Kč, kdy opakovaně zde uvádíme, vždy jde o skutečnost, zda byla, či nebyla platně uzavřena smlouva, od této skutečnosti se odvíjí vše ostatní.


Miroslava Zajícová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.5.2020 17:20, před 22 dny

Pan Vavrda z té S-dražby si tady kroutí paragrafy úplně do vývrtky, ale obávám se, že tím už nikoho zde neohromí, když je všem zcela zřejmé, že účelem jeho podnikání v tomto případě není služba, ale snaha vytahat z co největšího množství lidí 5000,- bez jakéhokoli adekvátního plnění a bez možnosti odstoupit od "smlouvy". Jak píše, neví, jak ještě víc by nám to tam napsal...a má pravdu. Ještě trochu víc by to tam napsal a těm ... zájemcům o nemovitost by došlo, že budou platit pšt litrů za nesmyslné poslání každých dvou veřejně dostupných PDF, a přestali by pro jistotu na cokoliv na tom vebu klikat.
A měl by po legraci a po části bezpracných příjmů.
Věřím tomu, že se vládě po dalším přepracování návrhu zákona nakonec v dohledné době přece jen podaří prosadit zákon o hromadných žalobách výhodných pro spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2020 10:34, před 22 dny

Děkujeme stranám za vyjádření a vzhledem k tomu, že komunikace bohužel dále nevede k řešení věci, jsme nuceni stížnost uzavřít.

Spotřebitelka má dále možnost využít mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.