Společnost


ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD

Počet nahlášených stížností:68
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 23 stížnostech.

#41851Neoprávněné naúčtování zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.04.2020, před 27 dny

Jiřina Klimčáková

Znění stížnosti

Dobrý den, bohužel jsem podlehla reklamní nabídce a objednala jsem si 1 minci zaplacením složenky na 699Kč. Tím jsem ovšem nevědomky aktivovala službu Automatického doručování dalšího nevyžádaného zboží. S překvapením mi pak Český mincovní obchod poslal zásilku dalších 3 mincí a fakturu na 2399Kč. Zásilka přišla obyčejnou poštou do schránky bez možnosti ji odmítnout což už je dost podezřelé vzhledem k deklarované hodnotě zboží. Tyto 3 mince jsem odeslala zpět na vlastní náklady přesně podle čl. 11 jejich obchodních podmínek, kde tvrdí, že to nejjednodušší forma vypovězení smlouvy. Na vrácení zboží společnost nereagovala a naopak mi neustále posílá upomínky i s pokutou. Domnívám se, že jde o nekalou obchodní praktiku, která hraničí s §1838 Občanského zákoníku o Neobjednaném plnění.


Produkt

Automatické doručení našich nejlepších nabídek


Požadované řešení

Žádám o zrušení nároku na platbu 2529Kč, protože jsem v řádném termínu zaslala na vlastní náklady zboží zpět a splnila tak čl.11 obchodních podmínek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2020 15:14, před 27 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ti dní od převzetí první dodávky zboží. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách.

Spotřebitel by mohl rovněž písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
29.4.2020 16:10, před 27 dny

Místo: Plzeň
Datum: 29.4.2020
Zákaznické číslo: 1138341Vážená paní Klimčáková,

srdečně děkujeme za Vaši informaci, na kterou rádi odpovídáme.

K dnešnímu dni registrujeme vrácené zbožní pouze k fatuře č. 23, které jsme ragistrovali dne 9.3.2020. Tato zásilka obsahovala pouze jednu ražbu a to „1933 Double Eagle Replika”. Tato zásilka byla zaslána obyčejně.

Při předplatbě ve výši 699,- Kč za zboží „1849 Liberty Head Dpl. Eagl”, jste si objednala i se sběratelským servisem, v rámci kterého Vám bylo zasláno ve faktuře č. 22 také zboží „ 11877 Half Union Eagl”. Vše bylo uvedené na nabídce.

Faktura č. 22, tak do dnešního dne nebyla doplacena a to ve výši 2399,- Kč za minci „11877 Half Union Eagl” a proto jste upomínána.

Zboží k fa č. 22 bylo zasláno doporuřeně pod podacím číslem DR0506812315U a řádně jste jej převzala dle české pošty dne 10.2.2020.

Sběratelský servis byl ukončen a znovu bychom Vás chtěli upozornit, že s námi nemůže komunikovat třetí osoba bez plné moci, jako tomu bylo v případě Vašeho manžela, který nám dne 9.4.2020 zaslal email a poslal doklad na zásilku vážící 0,02 Kg, což je pouze dopisní váha a nikoli vána vráceného zboží.

Zboží je tedy nutné uhradit v co nejbližším termínu, jelikož doba na vrácení byla již několikanásobně překročena.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Váš zákaznický servis


Jiřina Klimčáková

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.5.2020 11:24, před 25 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za podrobný popis nepřehledné situace na jehož základě jsem dohledala naúčtovanou minci a protože uplynula lhůta na vrácení tak posílám požadovanou platbu. Stále trvám na tom, že objednávky tohoto typu jsou matoucí a doporučovala bych změnu aby zaplacení jednoho zboží neznamenalo i automatické doručení jiného. Ocenila bych taky nabídku vrácení mince po lhůtě nebo alespoň odpuštění upomínek, jelikož docházelo k objasňovaní situace