Společnost


Tchibo Praha, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#42019Nedodání objednaného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2020, před rokem

Jana Kosová

Znění stížnosti

Dobrý den,
11.4.20 jsem si objednala plnoautomatický kávovar tchibo. Měl být dodán do 21.4.20, 24.4.20 jsem volala na zákaznickou linku -dozvěděla jsem se, že kávovar se na cestě poškodil a nebyl tudíž doručován.
Byla vytvořena nová objednávka za stejných podmínek s tím, že kávovar bude v nejzazším termínu doručen dnes.
Opět jsem volala zákaznickou linku a dozvěděla se, že kávovar je opět poslán zpět odesílateli a že mi nový poslat nemohou, protože je vyprodán.
Kávovar jsem objednávala jako dárek k narozeninám , které byly 28.4.20 a domnívala jsem se, že s dostatečným předstihem.

Během tohoto měsíce jsem objednávala hodně věcí a nikde problém nebyl a přivážel je stejný dopravce - takže opravdu nevím, co si mám myslet.


Produkt

96691 Esperto Caffe


Požadované řešení

Co nejrychlejší dodání kávovaru včetně kávy, tak jak bylo nabízeno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2020 10:42, před rokem

Uhradil-li spotřebitel kupní cenu za zboží, má prodávající povinnost dodat zboží ve sjednaném termínu a na určené místo. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Preferuje-li spotřebitelka primárně dodání věci a případné odstoupení od smlouvy je pro ní až krajním řešením, doporučujeme společnost upozornit, že v případě dalšího prodlení spotřebitelka přistoupí k odstoupení od smlouvy. Tato informace by mohla působit vůči společnosti motivačně.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.6.2020 17:32, před rokem

Vážená paní Kosová,
velice se omlouvám za komplikace s doručením kávovaru, věřte, že to není u naší společnosti běžné. Prověřovala jsem s naším zákaznickým servisem celou situaci a vypadá to, že k doručení nedošlo z důvodu neúplné doručovací adresy. Situace mě mrzí o to více, že se jednalo o dárek, který je vázán na určitý čas.
Pokud však stále máte o kávovar zájem, zajistíme Vám jej za stejných podmínek jako v dubnu a zašleme na Vámi udanou adresu, nebo jej připravíme do některé z našich kamenných prodejen.
Osobně se dořešení Vaší záležitosti bude věnovat kolegyně z oddělení kvality H. Hryzáková, která Vás bude v nejbližší době kontaktovat, případně se na ni můžete obrátit na e-mailu kvalita@tchibo.cz, již o Vás ví.
Věřím, že v co nejbližší době dořešíme celou situaci k vaší spokojenosti.
S pozdravem.
Eva Kotýnková, mluvčí Tchibo Praha

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2020 11:54, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2020 09:32, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.