Společnost


Krzysztof Marek Konieczny

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42049Nedoručení již uhrazené objednávky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.05.2020, před 3 měsíci

Monika Damek

Znění stížnosti

Zakoupila jsem na krajinahracek.cz 2 hračky, které jsem dle pokynů řádně převodem uhradila. Je to již 14 dní a stále nedoručeno. Na emaily ani telefonáty nikdo nereaguje.


Produkt

Objednávka č. 2020024725, nákup 20.4.2020, Joko dinosauři, věž Jenga


Požadované řešení

Žádám tímto o zaslání objednaných a uhrazených hraček. Pokud nejsou skladem, tak žádám o vrácení peněz. Děkuji. Monika Damek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2020 08:51, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
20.5.2020 09:36, před 3 měsíci

Po domluvě se zákazníkem byla vrácena platba za část objednávky. Konkrétně za zboží Věž Jenga, která se nedopatřením vyskladnila.
Následně byla odeslána a doručena klientce zbylá část objednávky s figurkami Dinosaurů.

Věřím, že nyní bude již vše v pořádku.

S přáním hezkého dne
Řežábková

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 09:59, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Monika Damek

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.5.2020 16:44, před 3 měsíci

Ano, skutečně část doručena, část peněz za objednávku vrácena. Nicméně po několikanásobných upomínkách. Děkuji dTestu za spolupráci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2020 12:06, před 3 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.