Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#42190Neoprávněně stržené peníze za licenci Avast

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 měsíců 23 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.05.2020, před 10 měsíci

Leoncio Mendez

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 29.3. mi společnost Avast strhla 790 Kč z platební karty za službu, o kterou nemám zájem.

Využil jsem zkušební verze, poté jsem usoudil, že nemám o placenou verzi zájem a byl jsem přesvědčen, že zkušební verzi ruším včas. Kromě toho v potvrzení objednávky je uvedeno, že obdržím upozornění, než placené období začne. Žádný email jsem však neobdržel a společnost Avast si strhla 790 Kč za placenou verzi bez jakéhokoliv upozornění nebo souhlasu. Na mou stížnost zákaznická podpora reagovala tak, že je na bezplatné zrušení pozdě, s čímž nesouhlasím a požaduji vrácení peněz za produkt, který nechci používat.
Děkuji.


Produkt

Licence Avast - order ID - 46144250608.


Požadované řešení

Vrácení peněz za nevyžádaný produkt


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2020 16:17, před 9 měsíci

Samotná prolongace smluvního vztahu není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve spotřebitelské smlouvě samotné (tj. nikoli v obchodních podmínkách) a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak. Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud společnost před uzavřením smlouvy spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel v souladu s § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl o rozhodné skutečnosti. Z řešené stížnosti vyplývá, že spotřebitel měl obdržet upozornění, než k prolongaci dojde s tím, že ji může případně odmítnout, nicméně toto upozornění spotřebitel neobdržel. I s přihlédnutím k této informaci máme za to, že ve tomto vztahu nebyla řádně splněna informační povinnost o podmínkách smluvního vztahu, resp. tyto podmínky nebyly následovně dodrženy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.