Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:109
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#42199Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.05.2020, před 16 dny

Stanislav Oulehla

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 31.3.2020 jsem si koupil v prodejně Mountfield Jihlava motorovou pilu Oleo-Mac GS 520 v ceně 6000 Kč. Po jejím sestavení mi při zkoušce jejího prvního nastartování vypadla startovací kladka z ruky (lidově mi kladka kopla) a držadlo kladky narazilo do její umělohmotné nádrže (vyrobené z vysokohustotního polyethylenu) a tu prorazilo. Co mám zkušenosti toto "kopnutí" se stává u všech motorových pil, pila by měla být podle vyjádření reklamačního technika prvotně seřízena a odzkoušena výrobcem.
Pilu jsem hned druhý den odvezl na reklamaci, bohužel dne 3.4. 2020 mi byla pila vrácena s tím, že reklamace je neuznána s touto větou v rozhodnutí o reklamaci "Na součásti není žádná materiálová ani výrobní vada. Její stav je způsobený mechanickým poškozením."
S tímto já nesouhlasím, není přeci možné, aby při dodržení návodu na použití mohlo dojít k tomu, aby došlo k takovémuto poškození (startování proběhlo přesně podle návodu samozřejmě se zapnutým dekompresním ventilem). Všechny výrobky u kterých jsou startovací kladky by měly být na možnost "kopnutí" připraveny a toto by se stát nemělo.


Produkt

Motorová pila GS 520


Požadované řešení

Reklamační oprava


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.5.2020 09:17, před 16 dny

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně (resp. pro opětovný výskyt vady), což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
12.5.2020 12:00, před 15 dny

Společnost Mountfield znovu prověřila předmětnou reklamaci pily pana Oulehly, nicméně s ohledem na zjištěná fakta o jejím technickém stavu jsme i nadále nuceni na vydaném zamítavém stanovisku trvat. Tvrzení zákazníka o proražení stěny nádrže madlem startování při zpětném rázu považujeme z technického hlediska za vyloučené. Je zcela evidentní, že nádrž byla mechanicky nešetrnou manipulací poškozena, nicméně nikoliv popsaným způsobem. Výrobní nebo materiálovou vadu, za kterou bychom měli nést v rámci poskytované záruky odpovědnost, stroj nemá. Za nevhodný přístup uživatele k výrobku zodpovídat v žádném případě nemůžeme. Stanovisko k celé záležitosti zůstává neměnné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2020 12:50, před 13 dny

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Stanislav Oulehla

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.5.2020 09:40, před 12 dny

Dobrý den,
prosím o pomoc při hledání znalce, který by mi vypracoval znalecký posudek na tuto pilu, nejlépe z Vysočiny či Jihomoravského kraje. I když jsem se již snažil nějakého sehnat, toho, který by se specializoval na takovéto výrobky jsem zatím nenašel.
Mountfield mi sice nevěří, ale já vím, jak se poškození stalo a je naštěstí zcela zřetelné, že kladka a prasklina na nádrži jsou toho důkazem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 10:11, před 9 dny

Co se týče výběru znalce, spotřebitele můžeme odkázat pouze na oficiální evidenci znalců a tlumočníků vedenou zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm; obory strojírenství či dřevo zpracování. Vzhledem k obecnému vymezení odborností znalců je vhodné znalce oslovit na uvedené kontaktní údaje a domluvit se konkrétně podle situace. Vzhledem k tomu, že se problém přesouvá dále, stížnost uzavíráme.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.