Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#42281Nevrácení vstupného za zrušený muzikál

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2020, před 8 měsíci

Jana Skalicka

Znění stížnosti

V roce 2017 jsem zaplatila 6 lístků na muzikál Elsa a Anna cena 5940,00 Kč, akce byla zrušena 3 měsíce před konáním, ale peníze zpět nemám do dnes. Společnost jsem několikrát kontaktovala telefonicky a několikrát emailem.


Produkt

nevrácení vstupného za 6 lístků - zrušený muzikál Elsa a Anna


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2020 08:41, před 7 měsíci

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Případnou žalobu musí spotřebitelka podat na pořadatele akce, portál, který prodej zprostředkuje, odpovídá pouze za vydání platné vstupenky.

Ze stížnosti vyplývá, že ke všem rozhodným skutečnostem došlo ještě před tzv. ochrannou dobou, kterou zavádí zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Zjednodušeně řečeno, tento zákon se na spor nepoužije.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
22.6.2020 17:16, před 7 měsíci

Dobrý den,

nastalá situace nás opravdu velmi mrzí. V našich Všeobecných obchodních podmínkách se můžete dočíst, že naše společnost pouze zprostředkovává vydání vstupenek. Vyplácení závisí na pořadateli. V tuto chvíli se s pořadatelem řeší určité administrativní kroky k tomu, aby nám poskytl částku k vyplácení.

Děláme vše pro to, aby došlo k dořešení toho problému v co možná nejkratší době. Pořadatel události zároveň nabízí možnost kompenzace těchto vstupenek za vstupenky ve dvojnásobném počtu na událost https://www.ticketlive.cz/cs/event/pohadkoland-2020.

Děkujeme, tým Ticketlive

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2020 11:05, před 7 měsíci

V případě zprostředkování má zprostředkovatel pouze omezenou zodpovědnost. Podle § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí, že zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl.

Pokud nebylo možné zrušení akce na straně pořadatele předvídat, potom je skutečně nutné obrátit se s případným nárokem rovnou na pořadatele.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2020 12:07, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2020 09:33, před 5 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.