Společnost


Gadgets House s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#42288Dodání jiného zboží než bylo objednáno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 15 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2020, před 2 lety

Petr Dušák

Znění stížnosti

Dobrý den, níže uvedenou komunikaci nešlo již doručit,přišlo zpět jako nedoručitelné.Není uveden ani telefon a obáváme se , že pokud odešleme zboží zpět do 14 dní, nevrátí se nám ani peníze....
Myslíme si, že jde o podvodné jednání.


Mgr. Irena Dušáková
Út 12.05.2020 16:44

Dobrý den,

dnes jsem obdržela zásilku desinfekce a nevím, kde došlo k omylu. Objednávala jsem desinfekci

Dezinfekce na ruce CLEANEE - 5 litrů - CERTIFIKOVÁNO + 5x lahvička s rozprašovačem DS51487511 3 21 % 2 389 Kč . Objednávku jste mi potvrdili (Potvrzení objednávky číslo 226-3901)5.5.

A vy jste mi poslali Anticovid. Myslím, že i cena se výrazně liší. Očekávám, že mi pošlete to, co jsem objednala případně upravíte cenu. Nerada bych si myslela, že vaše firma chce vydělávat na dětech.

S pozdravem Mgr. Irena Dušáková ZŠ Hrdějovice

From: GIFTEX.cz
Sent: Thursday, May 7, 2020 7:13 PM
To: Mgr. Irena Dušáková
Subject: Informace k objednávce desinfekce

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o stavu vyřízení objednávky na:

Dezinfekce na ruce - 5 litrů - CERTIFIKOVÁNO + 5x lahvička s rozprašovačemVzhledem k aktuálnímu stavu a zvýšené poptávce nemůžeme aktuálně garantovat dodání 5x lahvičky s rozprašovačem á 100ml nabízenou ke každému 5L balení desinfekce zdarma.
Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o zásilku pro školské zařízení, rozhodli jsme se k těm 3x 5L kanystrům přidat z posledních zásob alespoň 6ks desinfekce v rozprašovači á 750ml.

V součtu tedy oproti původně avizovanému množství zdarma (15x100ml = 1,5L) obdržíte nyní celkem 6x750ml = 4,5L zdarma s tím, že pokud byste potřebovala pro školu větší počet rozprašovačů, tak tyto by snad mohly být skladem v průběhu 14 dní za cenu 200 Kč za 750ml , popř. 250ml za 100 Kč (ale pouze v lahvičce bez prozprašovače).

Po menších baleních je teď obecně velká sháňka, ale pokud někdo nakoupí ve velkém jako Vy a někde levně z drogerie sežene pár rozprašovačů a desinfekci si sám rozlévá, vyjde to vždy nejvýhodněji.

Zásilka k dobírce za 7 167 Kč, bude odeslána do vybrané Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/pobocky/hrdejovice-okruzni
Hrdějovice, Okružní | Zásilkovna
Okružní 234 373 61 Hrdějovice Otevírací doba: Po–Pá 09:00–17:00 01.05.2020 zavřeno 08.05.2020 zavřeno . Identifikátor pobočky: 6064
www.zasilkovna.cz

Kvůli váhovému limitu dané pobočky (10 kg), ale zásilku musíme rozdělit do dvou částí. Počkejte tedy prosím až obdržíte 2 upozornění (SMS/email) k vyzvednutí obou balíků. Celkovou částku za dobírku pak zaplatíte jen u jednoho, druhý už bude bez doplatku :)

Děkujeme za pochopení, omlouváme se za komplikace vlivem současné šílené doby a přejeme vše dobré do dalších dní

s pozdravem a přáním hezkého dne

GIFTEX.cz


Produkt

Desinfekce


Požadované řešení

Žádáme buď výraznou slevu, nebo dodání objednaného zboží, případně vrácení celé částky.Zboží samozřejmě pošleme zpět.
S pozdravem Petr Dušák


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2020 13:03, před 2 lety

Předně uvádíme, že spotřebitelem je vždy pouze fyzická osoba, resp. fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Byla-li objednávka učiněna právnickou osobou, což ne zcela jistě ze stížnosti plyne, není možné aplikovat předpisy určené ochraně spotřebitele jakožto slabší smluvní strany. Níže uvedené hodnocení se tak vztahuje na situaci, kdy jde o vztah podnikatele a spotřebitele.

Z obsahu komunikace uvedené ve stížnosti plyne, že spotřebitelka objednala zboží určité jakosti a kvality a v určité cenové relaci, přičemž doručeno jí bylo zboží jiné. V návaznosti na to společnost uzavřela se spotřebitelkou darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a poskytla jí bezúplatně další zboží, rovněž odlišné od původně objednaného. K darovací smlouvě se dále nebudeme vyjadřovat, neboť nepředpokládáme, že spotřebitelka namítá její platnost či s ní není spokojena. Pouze pro úplnost dodáváme, že uzavření darovací smlouvy nezbavuje společnost povinnosti plnit původně sjednanou kupní smlouvu, tj. dodat objednané a řádně uhrazené zboží.

Máme za to, že na chybně dodanou dodávku nelze nahlížet jako na tzv. neobjednané plnění ve smyslu ustanovení § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při interpretaci ustanovení § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je nutné vyjít z účelu směrnice 2011/83/EU, kterým je v tomto případě ochrana spotřebitele před nežádoucím obtěžováním ze strany podnikatelů. K jeho užití by proto nemělo dojít, jestliže ze strany podnikatele ve skutečnosti o žádnou nabídku či jinou formu obtěžování nešlo, např. plnění je určeno pro jiného příjemce (např. chyba v adrese, omyl doručovatele). Podobně bude moci dodavatel požadovat vrácení zboží na základě ustanovení § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud došlo k omylu ohledně objednávky spotřebitele (např. spotřebitel si objednal jiné zboží).

Z výše uvedeného plyne, že spotřebitelka by zásadně neměla danou věc použít a podnikateli by měla umožnit její vyzvednutí, resp. ji podnikateli na jeho náklady vrátit.

Co se týká nedodaného, objednaného a řádně zaplaceného zboží, spotřebitelka má nárok na jeho dodání v termínu, který si mezi sebou strany dohodly. Pokud tak prodávající neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2020 21:39, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.