Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#42326Nemožnost kontaktovat společnost a možný neoprávněné poplatky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2020, před 5 měsíci

Nikola Škarková

Znění stížnosti

Dobrý den,

po smrti maminky jsem našla v jejím telefonu SMS s pohledávkou o nesplaceneném dluhu. Protože jsem si našla velmi špatné reference na všechny propojené firmy (Alektum, Mylando, Westerfield), chtěla jsem zjistit více informací - zda vůbec maminka jakékoliv zboží obdržela a pokud ano, tak okamžitě zrušit jakékoliv další objednávky. Bohužel není možné se na jakékoliv číslo dovolat a zjistit tak více informací.

Prosím, aby společnost okamžitě zrušila jakékoliv dodávky a případně také vymazala údajný dluh. Pokud je opravněný, prosím o doložení veškerého zaslaného zboží a toho, že bylo na maminčině straně přijato.

Moc děkuji.


Požadované řešení

Prosím, aby společnost okamžitě zrušila jakékoliv dodávky a případně také vymazala údajný dluh. Pokud je opravněný, prosím o doložení veškerého zaslaného zboží a toho, že bylo na maminčině straně přijato.

Moc děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2020 06:38, před 5 měsíci

Smlouva se po smrti spotřebitele stala součástí pozůstalosti. Pokud spotřebitel nepovolal ke správě pozůstalosti (např. v závěti) správce nebo vykonavatele závěti, spravuje pozůstalost dědic. Je-li dědiců více a neujednají-li si nic jiného, spravují pozůstalost všichni dědicové.

Kdo spravuje pozůstalost, vykonává její prostou správu. Pokud jsou při prosté správě cizího majetku spravovány peněžité prostředky, musí být vynaloženy obezřetně.

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Doporučujeme vyzvat společnost, aby doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je vymáhána částka subjektem, který není původním smluvním partnerem, měla by společnost prokázat na základě jakého právní titulu částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM INKASSO, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2020 15:53, před 5 měsíci

K určení dalšího postupu je nutno sdělit číslo případu z SMS.

Alektum, s.r.o.


Nikola Škarková

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.5.2020 16:19, před 5 měsíci

Dobrý den,

jde o c. 279291. Děkuji.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2020 17:12, před 5 měsíci

Vymáhaní ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2020 07:24, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Nikola Škarková

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.6.2020 07:38, před 4 měsíci

Hodnocení: