Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:147
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 493 stížnostech.

#42369Odstoupení od smlouvy Academic Singles

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

11 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.05.2020, před 12 dny

Tereza Skalíková

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 29.3.2020 jsem uzavřela smlouvu se společností be2 S.a.r.l. týkající se zpoplatněných služeb webové stránky Academic Singles (Premium účet) na 3 měsíce (mylně jsem se domnívala, že půjde jen o 1 měsíc). Bohužel jsem ihned zjistila, jaké jsou praktiky společnosti.

Ke dni 22.4.2018 jsem od této smlouvy písemně odstoupila, odstoupení od smlouvy bylo zasláno emailem na adresu společnosti (nejprve bez přílohy, proto jsem email okamžitě znovu odeslala s platnou přílohou v PDF a s mým vlastnoručním podpisem), originál byl také zaslán poštou do Lucemburska. Nicméně zaslání v PDF podobě je platné, je zde můj podpis, proto požaduji zrušení Premium účtu ke dni 22.4.2018.

Odstoupení ke dni 22.4.2018 tedy bylo během 14 dní ode dne uzavření smlouvy, což je v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami. Požádala jsem také o vrácení peněz odeslaných dne 21.4.2018 - dle jejich všeobecných obchodních podmínek platí, že odstoupím-li od smlouvy během 14 dní, vrátí mi všechny platby, které obdrželi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jim bude doručeno sdělení o odstoupení od smlouvy.

Přišla mi automatická odpověď na email, že mi odpoví do 3 pracovních dní, ale bohužel podle reakcí na internetu mám obavy, že se tak nestane. Když jsem posílala druhý email, kde jsem přiložila odstoupení od smlouvy ještě v PDF podobě s mým podpisem, už mi neposlali ani tu automatickou odpověď. Zároveň mám obavy, že si z mého účtu strhnou další peníze, což jsem výslovně zrušila v mém odstoupení od smlouvy.

Prosím Vás tímto o pomoc a urychlení s vyřízením této záležitosti a zrušení mého Premium účtu.


Produkt

Academic Singles- premium účet


Požadované řešení

Požaduji okamžité zrušení Premium členství ke dni 15.5.2020. Dále bych chtěla odpověď od společnosti, že došlo k okamžitému zrušení mého Premium účtu s uvedením informace, k jakému dni byl účet zrušen, a rovněž kdy budou vráceny odeslané peníze. Zároveň žádám, aby bylo jasně řečeno, že z mé platební karty nebudou strženy další peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 06:53, před 9 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
19.5.2020 01:44, před 8 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.